Eerste enquete: vóór- en tegenstanders fietspilot gaan gelijk op

Onderzoeker Sören Blankers van DTV (In grijs shirt) en beleidsambtenaar Remko van der Borght (geel shirt) inventariseren de meningen van de klankbordgroepleden. De plankaart op het beeldscherm laat de zones zien waar de proef momenteel gaande is. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Maandagavond is de eerste klankbordsessie van over de veelbesproken fietspilot voor de binnenstad: de proef met het toestaan van fietsverkeer in de voetgangersgebieden. Een tussentijdse enquete van onderzoeksbureau DTV onder 824 binnenstadsbezoekers laat zien dat er vrijwel evenveel vóór- als tegenstanders zijn: 50 procent is vóór en 47 procent is tegen; 3 procent heeft geen mening. De enquete is zowel online als op straat gehouden. Bij de ondervraagden op straat blijkt een iets grotere meerderheid voorstander te zijn: 55 procent.

Het doel van de fietspilot is het levend houden van de binnenstad en het winkelbezoek te vevorderen. De gemeenteraad heeft het college van B&W in december 2017 de opdracht gegeven om de pilot in het eerste halfjaar van 2018 uit te voeren. Door bestuurlijke vertragingen is de proef echter pas dit voorjaar van start gegaan. Na een publieksinformatieavond in de stadsschouwburg, op 15 april, is het plan opgevat om een Klankbordgroep Verkeersregime Binnenstad samen te stellen met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. Vanuit elke doelgroep is een vertegenwoordiger opgenomen in de commissie: bewoners, ondernemers, bezoekers en leden van belangenorganisaties.

Iets positiefs

"Fietsen in de binnenstad wordt over het algemeen als positief ervaren. Het maakt het centrum beter bereikbaar", zegt Remko van der Borght over de nu lopende fietspilot. Deze is inmiddels tot september verlengd. Van der Borght is beleidsmedewerker van de gemeente Bergen op Zoom. 'Tegelijk is er aandacht voor overlast", benadrukt hij. Ook hindernissen die ontstaan bij de bevoorrading van winkels en het parkeren van personenauto's worden onderzocht. De overlast van vrachtverkeer door en rondom de binnenstad is inmiddels aangepakt met het plaatsen van verbodsborden, aldus Van der Borght.

Ergernis aan scooters en brommers

In de voetgangersgebieden, die normaliter van 12.00 tot 17.00 afgesloten zijn voor elke vorm van verkleer, mogen fietsers tijdens de proef rijden. Deze zijn te gast in de wandelzones. De meningen over het wel of niet fietsvriendelijk maken van het winkelgebied lopen uitéén maar vrijwel iedereen ergert zich aan de ongecontroleerd rondrijdende scooters en brommers. "Elke vorm van handhaving ontbreekt", zegt één van de aanwezigen. Maar niet alleen het bromverkeer is aanleiding voor irritaties. "Ook auto's die 's avonds over de markt scheuren, die hebben hier niets te zoeken", zegt raadsid Ton van Dorst (Steunpunt BoZ) over de 'showrijdertjes' die langs de terrassen rijden om indruk te maken.

Adviezen ter harte nemen

Zijn VVD-collega Maarten van 't Hof -niet aanwezig bij deze klankbordsessie- geldt als de politieke 'architect' van de fietspilot; gemodelleerd naar het voorbeeld van de binnenstad van Den Bosch. Van 't Hof vindt ook dat handhaving op verkeersmisdragingen en het niet naleven van het scooterverbod een "absolute voorwaarde is voor het slagen van de pilot." Hij hoopt dat het college de inbreng van de klankbordgroep "ter harte neemt en de komende maanden nadrukkelijker gaat controleren." De resultaten van de tussentijdse enquete verrassen hem niet. "Het is begrijpelijk dat mensen voorzichtig zijn met vernieuwingen. Als je lopend op straat vanachter door brommers wordt gepasseerd, en je bent dat niet gewend, dan wordt dat als ongemakkelijk ervaren. Dat is een heel natuurlijke reactie." Van 't Hof verwacht dat er méér voorstanders zullen komen naarmate het winkelend publiek gewend is aan de nieuwe situatie.