Eerste Peuken-Poll in Bergen op Zoom in gebruik genomen

Vanmiddag is de eerste peukenpoll in de gemeente Bergen op Zoom in gebruik genomen. Wethouder Verroen onthulde op het station Bergen op Zoom deze bijzondere afvalbak, speciaal ontworpen voor sigarettenpeuken.

De peukenpoll is een afvalbak die rokers aanmoedigt om hun peuken niet op straat te gooien. Door een peuk in een van de twee vakken te deponeren, kunnen mensen antwoorden op vragen of reageren op stellingen.

Nulmeting
De eerste peukenpoll staat bij de ingang van het station in Bergen op Zoom. Een locatie waar helaas veel sigarettenafval wordt aangetroffen. Een nulmeting heeft reeds plaatsgevonden, waarbij de aanwezige peuken zijn geteld en verwijderd. Na verloop van tijd wordt een tweede meting uitgevoerd, om te zien of de bak effect heeft. Als dit succesvol blijkt te zijn, zal de afvalbak op meerdere locaties in de gemeente worden geplaatst.

Plan van aanpak ‘Gedragsbeïnvloeding
Vlak voor het zomerreces van de gemeenteraad en het college is het plan van aanpak ‘Gedragsbeïnvloeding’ vastgesteld. Dit plan beschrijft diverse maatregelen om samen met inwoners een schone en aantrekkelijke gemeente te behouden en te creëren. Het plaatsen van de peukenpoll is een van de eerste concrete actie die voortvloeit uit dit plan van aanpak.

Deel je stelling voor de peukenpoll
De gemeente staat open voor ideeën voor vragen of stellingen op de peukenpoll. Men kan suggesties indienen via: communicatie@bergenopzoom.nl. De stelling op de peukenpoll verandert ongeveer 1 keer per maand.