Eerste woningen Vijverberg-Zuid tegen de vlakte

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De sloop- en nieuwbouwtrein rijdt al lange tijd op volle toeren door de wijk Gageldonk-West en doet met de woonbuurt aan de Vijverberg-Zuid een volgend station aan. Daar zijn inmiddels alle seinen op groen om te starten met de sloop van acht seniorenwoningen aan de Waterleliestraat 1-15.

Eind 2017 heeft Stadlander aangekondigd om in totaal 133 verouderde kleine seniorenwoningen en portiekflats in het gebied Vijverberg-Zuid te gaan slopen en te vervangen voor nieuwbouw. De eerste fase omvat zestig woningen aan de Waterleliestraat en Meidoornlaan. De acht seniorenwoningen aan de Waterleliestraat 1-15 zijn inmiddels leeg te. Om de leefbaarheid voor de omgeving op peil te houden, heeft Stadlander besloten direct over te gaan tot de sloop hiervan.

Gras

Op maandag 16 april starten de voorbereidingen voor de sloop. De woningen zijn al afgezet met hekken. Ze worden eerst vrijgemaakt van asbest en zullen medio juli volledig weg zijn. Daarna wordt het terrein ingezaaid met gras, dat door de gemeente Bergen op Zoom regelmatig gaat maaien.

De sloop heeft vooralsnog geen gevolgen voor de woningen aan de Waterleliestraat 4-82 en Meidoornlaan 35-57, die ook vallen onder de eerste fase van de herstructurering. Het sociaal plan voor deze woningen loopt nog door tot 30 juni 2019.