‘Eigen werklozen eerst’: SP en LL willen rem op migratie

(Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Yvonne Huybens)

BERGEN OP ZOOM – Zowel SP als Lijst Linssen komen tijdens de Beleidskaderbehandeling met een fel verweer tégen arbeidsmigratie. Zij willen dat éérst de 'eigen werkzoekenden' kansen krijgen bij banen en dat daarna pas arbeidsmigranten uit Oost-Europa worden ingezet. De twee fracties vinden echter de overige fracties niet op hun hand en een motie van Lijst Linssen, gesteund door SP, is uiteindelijk weggestemd. 

De Jong spreekt uit eigen ervaring: hij heeft onlangs gesolliciteerd naar een baan maar kreeg naar zijn zeggen te horen dat de werkgever alleen Poolse arbeiders zoekt. "We zijn niet tegen arbeidsmigratie en niet tegen migranten", benadrukt De Jong. "Maar de SP is wél falikant tegen dubieuze constructies die werkgevers inzetten om arbeidsvoorwaarden te omzeilen." Het gevolg: onderbetaling en uitbuiting van Oost-Europeanen door een "kapitalistische migratiepolitiek".

Motie Lijst Linssen afgewezen

Ook Lijst Linssen wil dat eerst langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden worden ingezet, alvorens werkgevers buitenlandse uitzendkrachten inzetten op de werkvloer. Daarom wil LL een voorlopige rem om de verdere ontwikkeling van joblodges en andere vormen van arbeidshuisvesting. Een motie die oproept tot een beleidsvisie over de beschikbaarheid van bijstandsgerechtigden is echter door de overige raadsfracties afgewezen.

Reactie college

Wethouder Barry Jacobs wijst ook op praktische bezwaren: door Europese wetgeving met een vrij verkeer van goederen en diensten, is het wettelijk gezien niet mogelijk om buitenlandse uitzendkrachten te weigeren. Het college heeft deze motie dan ook ontraden. En lodges zijn volgens hem een goed alternatief voor goedkope en slecht ingerichte pensions. "We willen een goede discussie op het belang van de lodges voor de omgeving", zegt Jacobs. Wat betreft de uitzendconstructies zegt Jacobs "niet op de stoel van de werkgevers te willen gaan zitten."