Eindelijk Vastenavend op TV bij revalidatiecentrum TanteLouise

BERGEN OP ZOOM – Blijkbaar ontvangen de tv’s in de kamers van het TanteLouise revalidatiecentrum bij Bravis (boven het Moeder & Kindcentrum) geen ZuidWest TV. Vorig jaar was dat ook al zo. Familie van patiënten heeft daar wel eens medewerkers en contactpersonen van de zorgverlener op aangesproken maar kreeg te horen dat het technisch niet te realiseren was.

Dat viel niet goed, zeker omdat verzorgend personeel tijdens de populaire Vastenavenduitzendingen zelf bij elkaar ging zitten om online te kijken. Terwijl de patiënten dus verstoken bleven van de met name voor deze doelgroep bedoelde registraties. Ook de vraag om dan een scherm en beamer weg te zetten voor de patiënten werd niet gehonoreerd, aldus een familielid dat anoniem wil blijven.

ZuidWest TV niet blij

Bij ZuidWest TV wist men niet dat dit speelde. Directeur Maarten van den Boom vindt het een vreemde kwestie. In het ernaast gelegen Bravis is zijn omroep gewoon te ontvangen weet hij. ”Sterker nog, reguliere aanbieders van tv-signaal zijn verplicht de lokale omroep door te geven. Daar moeten we als omroep een flink bedrag per maand voor betalen zelfs.” Blij is ie er ook niet mee: “Terwijl we het zelfs juist voor die doelgroep doen.”

Klacht niet bekend

TanteLouise woordvoerder Marc Molenaars reageerde in eerste instantie zeer verbaasd op het verhaal. “Het is hier niet bekend”, meldde hij. Ook de klachten hebben hem nooit bereikt. “Maar we gaan het uitzoeken. Ik vraag het hoofd van onze ICT-afdeling te gaan kijken wat er aan de hand is.” Hij zegt het wel een vervelende zaak te vinden: “Wij sponsoren nota bene deze uitzendingen, omdat we het voor de doelgroep zo belangrijk vinden.”

Hoe dan ook opgelost

Niet lang erna neemt Molenaars opnieuw contact op. Bij de nieuwe locatiemanager was hierover eveneens niets bekend, weet hij inmiddels. Mogelijk heeft haar voorganger het nooit doorgegeven. Hoe dan ook, de afdeling ICT gaat zoeken naar een permanente oplossing. Daar blijft men betwijfelen of de lokale omroep in het zenderpakket zit maar dat wordt dan alsnog geregeld.

Dat gaat voor morgen, als het zeer populaire ‘Tusse de Schuifdeure’ wordt uitgezonden, niet meer lukken. “Maar geen paniek”, stelt Molenaars gerust. “We leggen een ‘noodverbandje’ aan. Er komt een scherm in een apart zaaltje, waar via internet live kan worden meegekeken. Ze gaan er iets gezelligs van maken van maken daar.”