Elma en Frank Petter kijken uit naar een tweede ambtstermijn

BERGEN OP ZOOM – Eerder deze week heeft de gemeenteraad burgemeester Frank Petter voorgedragen voor een herbenoeming. “Ik mag er nog eens zes jaar tegenaan”, vertelt de bestuurder enthousiast, op het terras van de Franse Tuin in het Markiezenhof en samen met zijn vrouw Elma. Zij is een belangrijke steun en toeverlaat. Een gesprek over verleden, heden en toekomst…

Het was een dynamische week. Een dag voor de herbenoeming maakte Bravis bekend te verhuizen naar Roosendaal. Volgens critici van het college een zoveelste bewijs van wanbestuur. De burgervader ziet het anders: “Natúúrlijk hadden we het liever andersom gezien maar het is niet zo dat de zorg in onze regio er op achteruit gaat. Steeds meer komt die juist naar mensen thuis of bij ze in de buurt. We gaan er ons als bestuurders hard voor maken dat dit nog veel meer gaat gebeuren.”

Kritiek

Petter schrikt wel eens van de keiharde kritiek die komt op hoe bepaalde zaken verlopen. De komst van de HAS is ook zo’n voorbeeld, vertelt hij. “Er gaat ontzettend veel gebeuren juist. Niet alleen in het Suikerlab maar ook elders in de gemeente en regio.” Hij legt uit dat we hier de komende jaren vooral veel studenten gaan zien die in de laatste fase van hun studie zitten en stages lopen bij bedrijven en organisaties hier, zoals de Green Chemistry Campus. “Als we samen zorgen voor een aantrekkelijke regio, wil een deel van hen hier hopelijk blijven en dat is een mooie impuls natuurlijk.”

Lange adem

Het woord ‘samen’ gebruikt Petter veel. Hij neemt vanuit zijn rol in het college natuurlijk verantwoordelijkheid voor dat aandeel in een gemeentelijke dynamiek, maar wijst er nadrukkelijk op dat een paar bestuurders het niet alleen kunnen. Politiek, bedrijfsleven en andere sectoren, inwoners: je hebt elkaar nodig. “En soms is het een kwestie van een lange adem”, geeft hij toe. "Er zijn in mijn eerste ambtstermijn veel zaadjes geplant, die de komende jaren moeten gaan bloeien.” Hij is trots op de interesse vanuit zelfs het buitenland voor met name de biobased ontwikkelingen hier. Dat die niet voor iedereen even zichtbaar zijn beseft hij ook. “Eigenlijk moet dit vaker en breder gecommuniceerd worden. Er is veel om trots op te zijn.” Zijn vrouw Elma mengt zich in het gesprek: “En daar komt nieuwe bedrijvigheid van, dus ook werkgelegenheid.”

Verfrissend als je partner meedenkt

Aan de keukentafel bespreekt het echtpaar Petter veel, vertelt de burgemeester. “En we zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Het is echter wel verfrissend als er eens iemand met een hele andere bril naar kwesties kijkt.” Elma is retail manager en coach bij de kledingketen Purdey en een bekende naam in die wereld. Ze bekijkt problemen als ondernemer en daarom wel eens met een heel andere benadering. “Ik ben blij met die feedback”, vertelt haar man. “Het houdt je scherp.” Hij is blij met de steun die hij krijgt van zijn partner. Burgemeester ben je 24/7, weet het echtpaar al jaren, en dan is het belangrijk dat je elkaar helpt en steunt.

Samen

Een heel andere zorg van de burgervader betreft de dumpingen in de natuur, door drugscriminelen maar ook bedrijven en particulieren. “Dat krijgen we als gemeente niet alleen opgelost, er wordt dan ook in gezamenlijkheid en heel breed naar gekeken, regionaal maar ook bijvoorbeeld met de Koninklijke Marechaussee. In bijna alle vraagstukken ziet Petter vooral samenwerken als de beste oplossing, ook lokaal. “Ik denk even terug aan eerdere momenten van crisis. Na de massaontslagen  bij Philip Morris bijvoorbeeld maar ook toen de vluchtelingenstroom op gang kwam en wij plots voor opvang moesten zorgen. Het is mooi om te zien hoe ver je komt als dan iedereen opstaat en gaat doen wat ie kan. Saamhorigheid kan je ver brengen.”

Warme steunbetuigingen

Elma en haar man doorstonden tevens een persoonlijke crisis. Zo’n twee jaar geleden bereikte de Bergenaren het nieuws dat hun burgemeester flink ziek was. Dat was voor hen beiden een heftige periode maar ook hieraan bewaren ze daarnaast veel mooie herinneringen. “We hebben onvoorstelbaar veel steunbetuigingen gehad.” Petter haalt een herinnering aan: “Ik sprak daarna bij een Samenloop voor Hoop bijeenkomst. Dat was ook voor mij zeer emotioneel maar tegelijk heel mooi. Het applaus dat ik kreeg voelde zó goed.” Mens kunnen zijn in je rol als bestuurder is erg belangrijk, vindt hij.

Het overwinnen van die ziekte gaf tevens nieuwe energie en inspiratie. De bestuurder is dan ook blij met de herbenoeming. Hij ziet volop kansen voor Bergen op Zoom en vindt de doemscenario’s overtrokken en eenzijdig. “Volgens mij gaat het steeds beter en hebben we hier volop kansen. We zijn een broedplaats voor creativiteit en duurzame, biobased oplossingen. Dat is de toekomst en gaat veel werk opleveren. Omdat we er hoge ogen mee gooien is de provincie eveneens enthousiast en krijgen we veel subsidies toegekend voor projecten.” Daarnaast worden onze stad en omgeving steeds vaker ontdekt door toeristen en dagjesmensen, geven ook cijfers aan. Dat zijn eveneens economische kansen.

Vallen en opstaan

“Natuurlijk zijn er tevens tegenslagen”, geeft Petter toe. Het gaat wat hem betreft om hoe je daar mee omgaat: “Niet dat je valt maar hoe je weer opstaat is belangrijk.” Hij vindt het belangrijk om met een positieve houding naar je stad te blijven kijken en hoopt dat meer mensen dat doen of gaan doen. Stellig belooft hij: “Er zitten veel mooie ontwikkelingen aan te komen.” Eén voorbeeld wil hij alvast wel noemen: het bezoekerscentrum dat gaat komen bij de militaire erevelden. “Daar zullen veel mensen naar toe komen en een deel daarvan gaat ook de stad of andere plekken bezoeken of zelfs enkele dagen hier verblijven.” Wat ie vooral een uitdaging vindt voor zijn komende bestuursperiode is het bewaken van een goede balans tussen wonen, industrie, werken en toerisme. “Daar zullen we soms keuzes in moeten maken.”