Els Govers zorginhoudelijk bestuurder GGZ WNB

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

HALSTEREN – Els Govers (1959), klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht, treedt per 1 september in dienst als zorginhoudelijk bestuurder bij GGZ WNB. Samen met Ineke Strijp-Braanker, die er sinds augustus 2016 bestuurder is, vormt zij vanaf dat moment de nieuwe Raad van Bestuur.

Voorzitter Raad van Toezicht Rob van Dam: “Mevrouw Govers beschikt over deskundigheid als uitvoerend ggz-expert, in combinatie met ruime ervaring in leidinggeven aan grote organisatie-onderdelen van onder meer de Parnassia Groep. Haar visie sluit uitstekend aan bij de koers van GGZ WNB en de inhoudelijke ontwikkeling van de organisatie kan bestuurlijk door haar goed worden gedragen. Beide bestuurders vullen elkaar goed aan en vormen naar verwachting een sterk team.”

Keuze vanuit inhoud

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is langere tijd aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Als gevolg van het voortijdige vertrek van een van beiden in 2017 is er toen gekozen voor een tijdelijke inrichting van de topstructuur met één bestuurder, mevrouw Strijp-Braanker. Er is begin dit jaar besloten tot de herinrichting van het bestuursmodel met mevrouw Strijp als voorzitter. Mede in relatie tot haar bestuurlijke en bedrijfskundige ervaring is ter aanvulling gekozen voor een bestuurder vanuit de inhoud van zorg. Een bestuurder die kan inspireren, stimuleren en alle betrokkenen mee kan nemen in de ingezette en ondernemende verander- en ontwikkelingsagenda van de organisatie en daar ook letterlijk aan gaat ‘meebouwen’.

Samenwerken

Els Govers: "Bij GGZ WNB gaan werken vanuit een zorgconcept waarin ambulantisering en samenwerking met ketenpartners centraal staan, is voor mij een belangrijke motivator. Ook het verder invoeren van herstelondersteunende zorg en (het onderzoek naar) de behandeling van mensen met multiple problematiek maken de nieuwe functie bijzonder aantrekkelijk. Op basis van een efficiënte bedrijfsvoering de inhoud van de zorg leidend te laten zijn en te streven naar medisch en verpleegkundig leiderschap – met voldoende eigen regie voor cliënt en medewerker – zijn uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zet."

Foto: Els Govers (LinkedIn)