Energiegebruik in Bergen op Zoom lager dan gemiddeld

INGEZONDEN MEDEDELING (van Energieneutraal Nederland, bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Inwoners van deze gemeente betalen iets minder dan gemiddeld voor gas en stroom, blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden hier maakte in 2017 maandelijks 112 euro over aan de energieleverancier. Dit is de afgelopen jaren echter wel sterk gegroeid: in 2019 loopt dit op tot 146 euro. Dat is echter nog steeds minder dan de landelijke gemiddelde energierekening, die 165 euro bedraagt.

Een gemiddeld gezin in Bergen op Zoom stookt jaarlijks 1220 M3 gas en verbruikt 2970 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van bepaalde type woningen, kleinere huishoudens en een relatief hoog gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Energiekosten fors gestegen

Hoewel de energierekening van gezinnen in Bergen op Zoom flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van 1719 naar 1369 euro), gaan we de komende jaren juist fors meer betalen voor gas en stroom. Er is sprake van een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van 2017, veroorzaakt door hogere belastingen op energie en doordat energieleveranciers meer berekenen voor gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie

Inwoners in Bergen op Zoom maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 3299 geregistreerde zonnepanelen-installaties in de gemeente. Een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 73 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.

Bron bericht: Energieneutraal Nederland / afbeelding: Colin Behrens / Pixabay