Er komt een parkeer- en verblijfplaats voor vrachtwagens. Maar waar?

BERGEN OP ZOOM – De overlast van her en der pauzerende en overnachtende chauffeurs van vrachtwagens is voor de gemeente al een tijdlang een issue. Met name op en langs bedrijventerreinen wil dat nogal eens voorkomen. Mede door gebrek aan voorzieningen wordt het er vaak een rommeltje en daar moet een oplossing voor komen.

Wethouder Ad Coppens vertelde tijdens de wekelijkse persconferentie dat er al wel stappen zijn genomen richting een plaats waar deze chauffeurs kunnen verblijven maar dat er nog geen locatie bekend is. Mede omdat de gemeente Bergen op Zoom er regionaal over aan de bel trok, heeft er inmiddels in Etten-Leur een themabijeenkomst plaatsgevonden over dit onderwerp. Het is in de hele regio namelijk een punt van zorg.

Regionaal oppakken

“We willen als logistieke hotspot op de kaart staan”, aldus Coppens. “Dan moet je ook voorzieningen bieden.” Overigens moet dat niet alleen een zorg zijn van Bergen op Zoom. Zowel de invulling als de kosten zullen mede opgepakt moeten worden door omliggende gemeentes, mogelijk zelfs de provincie en het bedrijfsleven. Het Bergse college wil een brede West-Brabantse aanpak, die aansluit bij de nieuwe wetgeving waarin onder meer is bepaald dat een weekend overnachten in een cabine niet meer is toegestaan.

Het liefst ziet Bergen op Zoom een locatie langs de A4 of A58, aldus de wethouder. Waar exact is nog onduidelijk en zal mede afhangen van het samenwerkingsverbond dat er met de regio moet komen om dit te realiseren, waarbij zeker ook gekeken wordt naar commerciële partijen die willen participeren.

Stockfoto (uitsnede): Pixabay/6734180