Evert Weys aangedragen als vervangend wethouder

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Arjan van der Weegen blijft toch langer afwezig dan werd aangenomen. Daarom is besloten dat zijn functie tijdelijk wordt overgenomen door partijgenoot Evert Weys, nu nog fractievoorzitter van GBWP. In ieder geval tot half april, maar het kan langer worden.

Van der Weegen is officieel op 1 september 2018 met ziekteverlof gegaan, geveld door een burn-out. Eerder werd aangekondigd dat hij begin 2019 weer zou beginnen maar dat bleek geen haalbare kaart. Daarom is in goed overleg met GBWP afgesproken dat Evert Weys die functie tijdelijk waarneemt. Dit doet recht aan de stemverhoudingen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen: de partij is dan weer met twee wethouder vertegenwoordigd in het college.

Termijn nog niet zeker

Er moeten nog wat formaliteiten worden doorlopen, voordat Weys officieel aangesteld kan worden. Er komt mogelijk tevens een extra raadsvergadering om één en ander op korte termijn geregeld te hebben. Daar moeten de zogeheten ‘geloofsbrieven’ van de interim-wethouder worden onderzocht door de raad, alvorens hij er wordt benoemd.

Of het bij die korte periode blijft is allesbehalve zeker. Van der Weegen heeft aangegeven dat er rekening mee gehouden moet worden dat ook een aanvraag voor een derde verlofperiode van 16 weken niet is uitgesloten.

Foto: Evert Weys (Facebook)