Explosie bij Doel: voor GBWP is de maat vol

BERGEN OP ZOOM / DOEL – Zondagmorgen is Bergen op Zoom opgeschrikt door een explosie bij kerncentrale Doel, vlak over de grens bij Antwerpen. Volgens Electrabel gaat het 'slechts' om een ontploffing in een transformator van Doel 1, het gedeelte dat nu buiten gebruik is. De Bergse coalitiepartij GBWP is bezorgd en fractievoorzitter Evert Weys doet een dringende oproep: "Wij roepen gemeenten in de omgeving, de veiligheidsregio’s, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het Rijk op om de handen ineen te slaan en te eisen dat er grensoverschrijdende inspraakprocedure komt, waarin op definitieve sluiting kan worden aangedrongen."

Sinds de eerder geconstateerde technische mankementen, waarbij sabotage wordt vermoed, is Doel 1 buiten gebruik. "Dit is echter wel een reactor die men in december dit jaar al weer in werking wil stellen", merkt Evert Weys op. GBWP heeft al meerdere malen aangegeven zich grote zorgen te maken over de veiligheid op het complex van de kerncentrale te Doel. "In de onlangs gehouden expertmeeting wisten zowel Electrabel als toezichthouder FANC duidelijk te maken dat ze de veiligheid zeer hoog in het vaandel hebben staan."
 
Reeks van incidenten

Desondanks moet de fractie van GBWP constateren dat er met de ontploffing van heden weer een hoofdstuk moet worden toegevoegd aan de reeks van incidenten in de centrale die het gevoel van veiligheid in de omgeving verslechteren: "GBWP vindt dat de reactoren van doel 1 en doel 2 dan ook niet langer opengehouden mogen worden."
 
Werkbezoek

De oorzaak van het incident van zondagmorgen wordt nog verder uitgezocht. In oktober debatteerde de Bergse gemeenteraad nog over de veiligheid van Doel. Naar aanleiding van deze sessie, waarbij de raadsbreed de zorg werd uitgesproken, willen de raadsleden een werkbezoek aan Doel brengen. Dat zal naar verwachting komend voorjaar zijn.

Update zondagmiddag: reacties overige partijen

Inmiddels hebben ook andere partijen in de Bergse politiek gereageerd op het incident bij Doel en vrijwel alle gesproken raadsleden reageren geschrokken. Zowel VVD als PvdA pleiten voor een MER (Milieu Effect Rapportage) naar de effecten van de centrale in Doel. VVD-fractievoorzitter Gertjan Huismans ondersteunt de oproep van GBWP voor een aanpak in regionaal verband, óók over de landsgrens heen. Voor zijn PvdA-collega Ad van der Wegen is het nieuwste incident met Doel opnieuw een bevestiging dat beide reactoren zo snel mogelijk dienen te sluiten. "Als het kan óók in Borssele", voegt Van der Wegen daar aan toe. Vanuit het CDA deelt Annette Stinenbosch de zorg van GBWP maar ze vindt het nog te vroeg om nu al op definitieve sluiting aan te sturen, "zonder dat bekend is wat de precieze oorzaken van de explosie zijn".

Foto's: SpA