Explosieven onderzoek op de begraafplaatsen en het crematorium aan de Mastendreef

BERGEN OP ZOOM – Deze week wordt er een beperkt bodemonderzoek uitgevoerd op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Er is geen acute noodzaak voor het onderzoek. Aanleiding is de Conventionele Explosieven Bodembelastingkaart. Dat is  een kaart met mogelijke verdenkingen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze kaart is gemaakt o.b.v. archiefonderzoek, literatuur en luchtfoto’s.

Het bedrijf Armaex voert dit onderzoek uit. Dit bedrijf maakt gebruik van een zogenaamde mobiele grondradar die metalen voorwerpen kan ontdekken in de bodem. Daarna wordt er gekeken of, en zo ja welke vervolgacties er nodig zijn. Er wordt tijdens het onderzoek niet in de bodem gegraven, maar enkel gescand.  

Gewoon toegankelijk
De begraafplaatsen en het terrein van het crematorium zijn gewoon toegankelijk tijdens het onderzoek. Door de grootte van het mobiele scanapparaat kan het wel voorkomen dat bezoekers soms even moet wachten. Tijdens uitvaarten worden de scanwerkzaamheden stilgelegd of op een ander gedeelte van de begraafplaats uitgevoerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom en de besturen van de Katholieke begraafplaats en Crematorium Zoom- en Zegestede.