Extra jeugdprofessionals gaan artsen en onderwijs de weg wijzen

BERGEN OP ZOOM – De gemeente zet meer jeugdprofessionals in om met name huisartsen maar ook scholen te helpen bij het doorverwijzen van jeugd naar de juiste instanties. Lang niet alle mogelijkheden zijn bekend bij beide beroepsgroepen. De eerste resultaten van de nieuwe aanpak zijn veelbelovend.

Bij medisch centrum De Poort zijn ze erg te spreken over de nieuwe aanpak van de gemeente, aldus wethouder Barry Jacobs. Hier is al enige tijd een JP (jeugdprofessional) op locatie actief en de daar gevestigde huisartsen voelen zich erdoor geholpen. Namens de gemeente heeft deze als taak te wijzen op de verschillende mogelijkheden die er zijn om jeugd door te verwijzen bij verschillen vormen en maten van problematiek. Het gaat hier niet om fysieke klachten natuurlijk maar om sociaalmaatschappelijke en meer psychische kwesties en de verschillende vormen van jeugdzorg die hiervoor beschikbaar zijn.

Informeren en adviseren

Voorbeelden van instanties en vormen van aanpak waarop de JP’s kunnen wijzen zijn GGZ- behandeling, opvoedondersteuning, gezins- of gedragsbehandeling, zelfstandigheidstraining, pleegzorg en dergelijke. De website www.jeugdhulpwbw.nl geeft een goed beeld van wat er in de regio te vinden is. De taak van de door de gemeente ingestelde extra mensen is voornamelijk informeren en adviseren, bij huisartsen en op scholen. Dit gebeurde al maar door het uitbreiden van het team wil het college de koppeling tussen het aanbod enerzijds en de artsen en onderwijs anderzijds verbeteren.

In totaal wil het college er vier extra fte’s voor inzetten. Daarmee wordt het aantal beroepskrachten dat zich met deze materie bezighoudt opgeschaald naar twintig, nog altijd twee minder dan gezien het aantal jongeren in deze gemeente normaal zou zijn.

Stockfoto: Pixabay/Free-Photos