Extra raadsvergadering over De Schelp op dinsdag 5 november

Zwembad De Schelp was na een verbouwing van anderhalf jaar vijf weken open maar is sinds 13 oktober weer zo gesloten als een oester. Deskundigen zijn nu met man en macht bezig de oorzaak te achterhalen van de hoofdpijn- en oogklachten die de bezoekers ondervinden. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De extra raadsvergadering over de sluiting van zwembad De Schelp is dinsdagavond 5 november. De raad vergadert om 19.00 uur voorafgaand aan de algemene commissie over de begroting. Deze commissie zou aanvankelijk om 19.30 beginnen maar het aanvangstijdstip is verzet; de commissie zal niet eerder dan 20.00 uur van start gaan. De vergadering is aangevraagd door de fracties van PvdA, Lijst Linssen, SP en Samen 0164.

Woensdagmorgen hebben de in totaal acht raadsleden het verzoekschrift voor de spoedvergadering ondertekend en formeel ingediend bij de raadsgriffie. Volgen artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet is de burgemeester dan verplicht zo'n extra vergadering uit te schrijven. Gezien de overvolle raadsagenda is 5 november de enige mogelijkheid. Vanwege de aansluitende commissiebijeenkomst zal de vergadering een uur duren, rekening houdend met een mogelijke uitloop. "Wat mij betreft moet dat voldoende zijn", aldus raadslid Van Aken (PvdA).

Sluiting zwembad en gezondheidsklachten

Aanleiding voor de extra raadsvergadering is de recente sluiting van het zwembad op zondag 13 oktober, vijf weken na de heropening van 2 september. Van maart 2018 tot september 2019 was De Schelp al gesloten voor een grootscheepse renovatie waarbij onder meer onveilige RVS-verbindingsdelen in de draagconstructies zijn vervangen. De sluiting op 13 oktober kwam na een defect met een pomp. Vrijdag 25 oktober bleek echter uit een brief van wethouder Stinenbosch, dat al kort na de heropening in september bezoekers en medewerkers last kregen van hoofdpijn en oogklachten. De vier fracties die het spoeddebat nu hebben aangevraagd, willen onder anderen weten waarom het college vijf weken heeft gewacht om in te grijpen en waarom zowel de bezoekers als ook de gemeenteraadsleden niet eerder over de gezondheidsklachten zijn geïnformeerd.

Lees ook: