Facilitair Bedrijf krijgt verhuizing niet rond: gemeente moet 89.000 bijlappen

De nieuwbouw van het Eventum tijdens de bouwfase; inmiddels nadert het gebouw de voltooiing. Volgende maand is het gebouw opleveringsklaar en dienen de nieuwe gebruikers hun intrek te nemen: behalve het Facilitair Bedrijf worden ook omroep ZuidWest en het ROC hier ondergebracht. (Foto: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Het Facilitair Bedrijf (FB) heeft geen geld om de verhuizing naar het Eventum te betalen. Daarom heeft de directie de gemeente om een bijdrage van 89.000 euro gevraagd om de inrichtingskosten te kunnen betalen, zo heeft wehouder Evert Weys laten weten. Volgens Weys was met het FB afgesproken dat deze stichting zelf de kosten voor de inrichting voor haar rekening neemt. "Dat is maar ten dele gelukt", zo constateert de lokale bewindsman. Het college gaat akkoord met het verzoek maar voor Weys is de kwestie wel aanleiding  "om de relatie tussen het FB en de gemeente te herzien." Directeur Gertjan Huismans van het FB was woensdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.

De wethouder merkt op, dat het FB geheel door gemeentelijke subsidies wordt gefinancierd. Alleen de inrichtingskosten voor de vestiging in het Eventum had het FB uit eigen middelen moeten zien te dragen; het ging zelfs om een nadrukkelijke opdracht van het college. "En daar heeft het FB ruimschoots de tijd voor gehad." De Stichting Facilitair Bedrijf, zoals de organisatie voluit heet, biedt culturele ondersteuning aan het Bergse verenigingsleven: dit varieert van decorbouw tot de verhuur van historische kostuums en het leveren van podiumdiensten. Dit alles levert het FB tegen 'culturele tarieven', zo verwoordt de organisatie het zelf. De constructie met de stichtingsvorm is bijna twintig jaar geleden gekozen. "Na zo'n periode wordt het wel eens tijd om dat grondig te evalueren", stelt Weys. Daarover wil het college binnenkort in gesprek gaan met de gemeenteraad, zo kondigt hij aan.

Raad moet nog akkoord gaan

Overigens moet de gemeenteraad nog wel een akkoord geven voor de verhuiskostenregeling van 89.000 euro. Wat er gebeurt als de raad weigert de steun te verlenen, is onduidelijk. Volgens wethouder Weys is het bedrag nodig om de verhuizing van het FB mogelijk te kunnen maken. Dat zal volgende maand aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 11 april. FB-directeur Huismans is tevens gemeenteraadslid, maar een gemeentewoordvoerder laat weten "dat het niet voor de hand ligt dat de FB-directeur deel zal nemen aan de beraadslagingen en stemming over het voorstel." De oplevering van het Eventum zal later die maand plaatsvinden. Daarin worden, behalve het FB, ook streekomroep ZuidWest en de afdeling Podium en Evenemententechniek van het Markiezaatscollege (ROC West-Brabant) ondergebracht. Deze twee organisaties hoeven echter niet op een soortgelijke subsidie te rekenen, aldus wethouder Weys.