Fietsersbond geschokt over gemeenteraad inzake City Service Punt

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan het college en de raad meldt de Fietsersbond geschokt te zijn “over de manier waarop de besluitvorming in de raad over het City Service Punt tot stand is gekomen.” Wat de bond betreft is het nog geen gelopen race. Er moet snel gekeken worden naar een andere locatie en oplossingen.

Tijdens de raadsvergadering van 13 september gaven bijna alle partijen aan het idee van een CSP nog altijd te omarmen, aldus Fietsersbond-voorzitter Piet Bruys. Alleen de voorgestelde locatie zag uiteindelijk lang niet iedereen zitten. Uitstel hoeft dan ook geen afstel te worden, vindt Bruys. Hij wijst op het collegeprogramma 2018-2022 , dat belooft goede fietsparkeervoorzieningen te gaan realiseren en een verdere invulling aan een City Service Punt te geven. Die toezegging blijft wat zijn organisatie betreft gewoon staan.

Onprofessioneel

De wijze waarop de gemeenteraad uiteindelijk tot een besluit kwam over de recente plannen, steekt de Fietsersbond wel. De brief omschrijft het als ‘onprofessioneel en onvoldoende transparant’, doelend op de plotse ommezwaai van met name coalitiepartijen die ineens tegen het voorstel waren en op fracties die zich slecht hadden voorbereid op de inhoudelijke kant. ‘Voor een burger niet te begrijpen’, oordeelt voorzitter Bruys.

Waslijst aan informatie-momenten

Er is inmiddels twee maal een CSP-voorstel aan de raad voorgelegd en er was ruim voldoende tijd om hier een mening over te vormen. Er hebben drie uitgebreide sessies plaatsgevonden waarin alle gelegenheid was voor vragen en verdieping. Zelf legde de Fietsersbond ook de resultaten van een onderzoek voor aan de raad en er heeft een ‘Notitie Fietsparkeren’ gecirculeerd. Er is bovendien in 2017 nog een delegatie met onder meer raadsleden gaan kijken in Den Bosch.

Voorts wijst Bruys op informatiebijeenkomsten in het Binnenstadslab, een folder over de plannen, een bezichtiging van het beoogde pand, beeldvormende bijeenkomsten en gesprekken met omwonenden. Kortom, een waslijst aan mogelijkheden om goed en bijtijds geïnformeerd te zijn. Mogelijkheden die volgens de Fietsersbond lang niet altijd door alle partijen zijn benut.

Kostenplaatje geen argument

Volgens Bruys en zijn bond resten maar twee denkbare redenen voor de gemaakte keuze. Mogelijk is de raad -ondanks al die informatiemomenten- niet goed op de hoogte geweest, óf er spelen financiële overwegingen om last-minute van het plan af te zien.

Her en der gingen de laatste tijd wel geluiden op over de verwachte totaalkosten van de exploitatie. Dat is voor de Fietsersbond echter geen argument, stelt de brief. In het collegeprogramma is immers al opgenomen dat er een CSP komt, dus roept Bruys op er alsnog zo snel mogelijk werk van te maken en het plan op een redelijk termijn te realiseren, zoals beloofd.

Stockfoto: Pixabay / Couleur (Ilona)