Fietsersbond: niet bezuinigen op veiligheid bij aanpak Halsterseweg

"Veiligheid is voor de Fietsersbond het allerbelangrijkste aspect bij de herinrichting van de weg", zo schrijft Bruys in zijn brief aan het college van B&W (Foto: Picabay / Ben Kerckx)

HALSTEREN – De Bergse afdeling van de Fietsersbond is bezorgd over de herinrichting van de Halsterseweg-Noord. Voorzitter Piet Bruys vreest dat de budgetoverschrijding van 1,3 miljoen, die wethouder Van der Velden op 7 maart bekendmaakte, zal leiden tot een versoberde uitvoering. En dat gaat weer ten koste van de verkeersveiligheid. "Niet alleen het tijdstip van realisatie, maar ook de uiteindelijke veiligheidskwaliteit van de herinrichting komt hiermee onder druk te staan." Dat schrijft de bond vandaag in een brief die gericht is aan de Bergse politiek en aan belangenorganisaties, waaronder de Dorpsraad Halsteren en het comité Halsterseweg Pro Fietsstraat.

"Veiligheid is voor de Fietsersbond het allerbelangrijkste aspect", zo schrijft Bruys in de brief. "In het herinrichtingsontwerp moet het veiligheidsaspect leidend zijn. Een weg als de Halsterseweg-Noord wordt zelden heringericht. Een beperkt budget mag niet leiden tot beknibbeling op veiligheid." Liever nu goed doordacht en gefaciliteerd, dan later spijt van het inboeten op veiligheid – zo merkt de briefschrijver op. "Het gaat hier immers om een van de drukste straten met gemotoriseerd verkeer in de bebouwde kom en om de drukste straat met fietsers in de gemeente Bergen op Zoom."

Onderzoek Fietsersbond

In het kader van de herinrichting heeft de Fietsersbond in het najaar van 2018 uitgebreid onderzoek verricht naar de veiligheid voor fietsers.  Zowel de optie tweerichtingsfietspad als de optie van twee eenrichtingsfietspaden zijn daarbij onder de loep genomen. "Uit het onderzoek blijkt dat de herinrichting complex is", stelt Bruys. "Feitelijk is volgens de huidige veiligheidsnormen de capaciteit en de breedte van de Halsterseweg-Noord niet afdoende voor de combinatie van diverse functies". De weg is zowel een drukke ontsluitingsweg als een veelgebruikte fietsverbinding. Daarnaast is de Halsterseweg-Noord een bestemmingsweg voor vrachtverkeer, voor bezoekers van Intratuin voor omwonenden. "Een in alle opzichten optimale herinrichting is dus niet haalbaar", constateert de Fietsersbond. "Dat verklaart ook de spanning tussen de verschillende belangen."
De Fietsersbond dringt niet alleen aan op een adequate financiering van de herinrichting maar dringt ook aan op het in gezamenlijkheid vinden van een geprioriteerde balans tussen de uiteenlopende belangen.