Fotowedstrijd met torens gemeente Bergen op Zoom in hoofdrol

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom organiseert tijdens de landelijke Open Monumentendag, die in Bergen op Zoom wordt gevierd onder de naam ‘Kunsten in de Monumenten’ een fotowedstrijd, met als thema Torens*. Het is de bedoeling dat alle onderstaande vijf torens worden beklommen gedurende het weekend van Kunsten in de Monumenten (10 en/of 11 september). Al deze torens hadden vroeger een andere functie.

  • De gevangenpoort als stadspoortwachter om te aanschouwen wie stad in en uit ging
  • De peperbus als  luidklok toren en brandwacht toren
  • Het stadhuis (de traptoren) als het bestuurlijk bolwerk
  • Het Markiezenhof om te tonen wat een rijkdom men heeft en de vijand te kunnen traceren
  • De watertoren als functionele toren om de waterdruk op het leidingnet te kunnen houden.

Maak vanaf alle 5 de torens en/of gebouwen een foto waarbij je je als fotograaf moet verplaatsen in de functie van de toren.  Wat zag bijvoorbeeld de poortwachter en wat zag de brandwacht als deze vanaf de toren de omgeving aftuurde?  Stuur je 5 foto’s (dus vanaf elke toren eentje) uiterlijk 15 september naar communicatie@bergenopzoom.nl onder vermelding van 'fotowedstrijd KidM'. Zet daarbij je adresgegevens, telefoonnummer en je leeftijd. Wie weet nemen we na 15 september contact met jou op omdat je gewonnen hebt.

* Het thema dit jaar van de landelijke open monumentendag is ‘Symbolen en Iconen’. Zoals torens. Torens zijn iconen van de stad en al eeuwenlang beeldbepalend. Vroeger wilde men de stad overzien of kunnen zien wat er in de verte aan de hand was. In tijden van oorlog kon dat de vijand zijn. Torens werden ook functioneel gebruikt en ze werden gebouwd om te kunnen laten zien over wat voor een rijkdom men beschikte.

wedstrijdvoorwaarden (bron: gemeente BoZ)
Iedereen mag meedoen aan de fotowedstrijd en er zijn leuke prijzen te winnen. We werken met leeftijdsgroepen, zodat ook kinderen en jongeren aan de wedstrijd mee kunnen doen. Die groepen zijn als volgt ingedeeld:  0 t/m 11 jaar, 12 t/m 18 jaar en van 19 t/m 100. Voor alle 30-jarigen is er een aparte klasse. Dit omdat de Open Monumenten Dag landelijk voor de 30e keer georganiseerd wordt. Met het insturen van je foto’s geef je de gemeente Bergen op Zoom het recht om jouw foto’s te mogen gebruiken voor publiciteit.