Fractievoorzitters waarschuwen college voor ‘stuwmeer van raadsstukken’

(Tekst: Han Verbeem / foto: Pixabay/ Succo)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse fractievoorzitters hebben het college van B&W gewaarschuwd voor een dreigend 'stuwmeer' van voorstellen en overige bespreekstukken, die in de laatste maanden van het jaar nog door de gemeenteraad behandeld moeten worden. Vanuit het raadspresidium (de agendacommissie van de raad) hebben de fracties daarom het college aangeschreven en vragen om een betere langetermijnplanning. "Het presidium vraagt het college en het concernteam om actief en daadkrachtig op planning te sturen, zodat de raad tijdig weet welke voorstellen en onderwerpen in welke periode besproken worden."

In de presidumvergadering van maandag 14 oktober kwam raadslid Joey van Aken (PvdA) terug op de overvolle agenda van de laatste commissievergadering RDE. Daardoor zijn twee bespreekstukken van de agenda gehaald: een brief van de VVD over de omstreden verkoop van het eilandje bij De Heide, en de plannen voor de Brede Aanpak Binnenstad. Tegelijk zijn twee andere commiebijeenkomsten in dezelfde week geschrapt wegens een gebrek aan onderwerpen. Ook de gemeenteraadsvergadering van 10 oktober had een magere agenda waarbij de raad hoofdzakelijk over zichzelf vergaderde: de caravanstalling van raadslid Govers.

Behapbaar

Zowel Van Aken als de overige fractievertegenwoordigers in het presidium constateren, dat er nog volop raadsvoorstellen en overige bespreekstukken op de plank liggen die de komende maanden behandeld moeten worden. Vlak na het zomerreces leek de langetermijnagenda vcoor 2019 nog wel behapbaar maar inmiddels zijn steeds meer stukken vooruitgeschoven, richting het einde van het kalenderjaar. Zo is het noodzakelijk gebleken een extra commissievergadering te houden op 19 nobember, waarin onder meer De Heide en het binnenstadsbeleid alsnog aan de orde zullen komen.

Goede afstemming

Aan de ene kant dreigen overvolle agenda's, terwijl op andere momenten bijeenkomsten worden geschrapt. Dat kan niet, zo vinden vrijwel alle fractievoorzitters – óók van de coalitiepartijen. De druk wordt op het einde van het jaar nu zó groot, dat er nauwelijks ruimte is om de onderwerpen op een goede manier te kunnen bespreken. Daarom pleiten de leden van het raadspresidium in hun brief voor een heldere, goed afgestemde langetermijnplanng. Dat moet mogelijk zijn, zo stellen ze, ook zonder de agenda 'vooraf in beton te gieten' en ruimte te laten voor onvoorziene omstandigheden. De brief is deze week namens de presidumleden door de raadsgriffie naar het college van B&W verzonden.