FVD: Bergen op Zoom hard getroffen door plannen Arriva

BERGEN OP ZOOM / WEST-BRABANT / DEN BOSCH – Namens Forum voor Democratie schrijven statenleden Maikel de Bekker en Stijn Roels het College van Gedeputeerde Staten aan. Ze hebben vernomen dat Arriva flink in het lokale busvervoer in en om onze gemeente wil gaan schrappen en vinden dat dit moet worden tegengehouden.

De nieuwe plannen van Arriva betreffende het openbaar vervoer in West-Brabant vallen niet bepaald in goede aarde. Met name onze gemeente krijgt het vanaf 2022 voor de kiezen. De vervoersmaatschappij wil hier blijkbaar een nieuw systeem gaan uittesten, met een nog maar zeer beperkt aantal busritten en veel meer ‘vervoer op maat’. Denk aan deeltaxi's, deelauto's en deelfietsen. De uren die hier bespaard worden zouden dan zelfs elders in Brabant gebruikt kunnen worden.

Commentaar

De stadslijnen 22 (richting Gageldonk) en lijn 23 (richting Meilust) dreigen te verdwijnen en alleen stadsbus 25 zou, in combinatie met streeklijnen, overeind blijven. Het is één van de aspecten uit de voorgenomen wijzigingen waarop al veel commentaar is gekomen. Lepelstraat is dan ook niet meer per bus te bereiken. Men moet daarvoor een deelfiets gaan gebruiken. Wie slecht ter been is zal het met een deelauto geregeld moeten zien te krijgen en de dorpsraad zou dan moeten organiseren dat die ook rijdt. Andere wijken zijn voortaan aangewezen op een busje dat alleen rijdt als er vooraf is gereserveerd.

Flink duurder

Het is een besparing die alleen Arriva ten goede komt. Voor reizigers gaan de kosten bepaald niet omlaag. Met dat flexbusje meerijden kost ongeveer 3,50 euro en voor een deeltaxi is het starttarief 3,26 euro, met daarna 49 cent per kilometer. Nu ben je voor een gemiddelde busrit tussen de één en twee euro kwijt. Burgemeester Petter, ook niet blij met de ontwikkelingen, heeft al aangestuurd op een onderzoek dat de behoefte aan vervoer beter in kaart brengt en is te gebruiken voor betere oplossingen dan de aangekondigde plannen.

Forum voor Democratie stelt vragen

De FVD nam ook kennis van de voornemens van Arriva en de onrust die het losmaakt. Statenleden De Bekker en Roeles melden het College van Gedeputeerde Staten zeer verbaasd te zijn en vragen zich onder meer af hoe het straks moet als mensen naar het nieuwe Bravis moeten. Ze zijn geschrokken van de voorgenomen ‘verschraling’, zeker omdat zittende politieke partijen steeds de mond vol hebben van mensen uit de auto en in het openbaar vervoer krijgen. Ook van de tarieven worden ze allesbehalve blij, het zou juist nog goedkoper moeten worden als je mensen de bus en trein in wil hebben.  

Goed OV is een kerntaal

De provinciale FVD-fractie wijst erop dat het borgen van bereikbaarheid en OV een kerntaak is van de overheid. Het zou op den duur zelfs funest kunnen zijn voor de regio omdat leegloop op de loer ligt, zeker aangaande jonge mensen. Er is niet per se iets mis met kijken naar andere wijzen van openbaar vervoer inrichten, vinden de statenleden, maar wel op een wijze die de aantrekkelijkheid van een regio versterkt in plaats van afbreekt. Het College van Gedeputeerde Staten wordt dringend gevraagd de plannen eens kritisch tegen het licht te houden en in gesprek te gaan met Arriva over de aangekondigde maatregelen.

Afbeelding van Mircea Iancu via Pixabay