GBWP bezorgd over medewerkers Stichting Samen Werken

BERGEN OP ZOOM – Maarten van Eekelen, raadslid bij GBWP, luidt de noodklok bij het college van B en W. Zijn fractie maakt zich grote zorgen over de toekomst van Stichting Samen Werken en dan met name over de mensen die werk verrichten namens deze organisatie.

Stichting Samenwerken (SSW) zet mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ in, op allerlei werkzaamheden in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Die dragen ook alle drie bij aan de budgetten. Denk bij uitvoering aan groenonderhoud, openbare ruimte schoonhouden, de fietsenstalling in de stad beheren maar ook bijvoorbeeld sfeerverlichting ophangen voor de decemberperiode. Volgens GBWP wordt met succes vorm gegeven aan de maatschappelijke doelstellingen en werkzaamheden.

Meerder problemen

Er zijn bij de stichting, die aan de parallelweg gevestigd is, organisatorische problemen aldus raadslid Van Eekelen. De directeur is al langere tijd ziek en hij heeft eigenlijk een direct leidinggevende taak. Ook is het aantal cliënten dat onder de organisatie valt afgenomen, waardoor bepaalde werkzaamheden in het gedrang komen. Eigenlijk zou het bestuur – met daarin de drie verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten – strakker regie moeten voeren maar dat gebeurt volgens GBWP niet. Het overgebleven management wordt niet voldoende ondersteund. Voor een organisatie die een kwetsbare groep mensen onder de hoede heeft is dat een kwalijke zaak, schrijft het raadslid.

WVS geen goed alternatief

Naast de organisatorische problemen is de huisvesting tevens punt van zorg, meldt de brief aan het college. GBWP noemt de situatie een ‘sterfhuisconstructie’ en maakt zich dus zorgen. De motivatie onder medewerkers zou inmiddels ook ver te zoeken zijn. Terwijl SSW een belangrijke rol zou kunnen spelen in het zorgen dat mensen met een uitkering een tegenprestatie wegzetten en bijdragen aan de samenleving, wordt nu juist overwogen de stichting op te heffen. Van het scenario om deze doelgroep onder te brengen bij WVS, wordt Maarten van Eekelen niet vrolijk. “Deze kampt zelf met financiële problemen en zal geneigd zijn de krenten uit de pap te halen en de rest van de kwetsbare groep afschrijven.” Hij denkt niet dat de organisatie op deze doelgroep zit te wachten.

Duidelijkheid

GBWP wil van het college weten wat nu concreet de plannen en visie zijn en wil straks niet ineens verrast worden “door een plotseling voldongen feit.” De fractie wil tekst en uitleg, over het huisvestingsprobleem, de managementaanpak en bedrijfsvoering en de toekomst die SSW wacht. Het zit briefschrijver van Eekelen duidelijke hoog. Hij eindigt  met: “Ziet u als college SSW als een belangrijk voertuig om deze kwetsbare mensen perspectief te bieden of SCHRIJFT U ZE LIEVER AF.”

Afbeelding: Stichting Samen Werken