GBWP deelt zorgen over komst ‘huiskamer’ Leger des Heils

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan het College van B&W brengen GBWP duolid Dyana Rommens en fractievoorzitter Evert Weys de zorgen van hun fractie over, betreffende de komst van een Leger des Heils 'huiskamer' aan het Zonneplein. Met name de gebrekkige communicatie met de buurt en de ontstane beeldvorming zitten ze niet lekker.

De brief start met de mededeling dat hun fractie natuurlijk niet tegen het initiatief is. Aandacht en ruimte voor mensen die eenzaam zijn wordt toegejuichd, het gaat de partij om de wijze waarop de voorbereidingen verlopen. De GBWP'ers hebben er eerder vragen over gesteld, vooral omdat de communicatie met de buurt niet goed verliep. Er leven best wat zorgen bij omwonenden en de winkeliers op het plein. Ondanks toezeggingen dat hier werk van zou worden gemaakt, lopen veel mensen en ondernemers nog steeds rond met de nodige onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld over veiligheid en overlast.

Duidelijke verbeterpunten, haast is geboden

Wat een aantal bewoners tevens dwars zit, is het stempel dat de buurt lijkt te krijgen. In eerdere berichten is geregeld gemeld dat de gemeente en Stadlander voor deze locatie hebben gekozen 'omdat men zo het dichtst bij de doelgroep zit'. Dit suggereert dat er bovengemiddeld veel eenzaamheid in deze wijk is en dat steekt een aantal bewoners behoorlijk. GBWP deelt dat gevoel en doet in de brief daarom drie oproepen: stop met die beeldvorming, maak alsnog serieus werk van communiceren met de buurt, en licht bewoners duidelijk voor over hoe het zit met veiligheid en overlast. Aangezien de verwachting is dat de 'huiskamer' op 1 juli opengaat, wordt het kort dag.