GBWP-fractieleider moedigt petitie aan: ‘gemeente blokkeert zorg in binnenstad’

Zorginstelling tanteLouise wil op de plaats van het dichtgetimmerde Ketrientje eigentijdse (zorg)woningen plaatsen, maar de plannen liggen nu in de ijskast door de mogelijke toekenning van een monumentenstatus. (Tekst: Han Verbeem / Artist impression: tanteLouise)

BERGEN OP ZOOM – Op petities.nl is donderdag een initiatief opgestart om de ouderenzorg in de binnenstad van Bergen op Zoom te behouden. De indieners dragen de gemeente Bergen op Zoom op over het Ketrientje "slagvaardig te besluiten zodat ouderenzorg op deze plaats behouden blijft en dat de huidige onacceptabele situatie beëindigd wordt." De ondertekenaars van de petitie, waaronder fractievoorzitter Aydin Akkaya van coalitiepartij GBWP, stellen dat de gemeente de ouderenzorg in het centrum blokkeert. Akkaya heeft via social media een publieke oproep gedaan om de petitie te ondertekenen.

In het college van B&W is wethouder Patrick van der Velden (eveneens GBWP) verantwoordelijk voor het dossier. De lokale bewindsman heeft recentelijk bevestigd "nog voor 200 procent te geloven" in de nieuwbouwplannen. Dit neemt niet weg dat het college een besluit zal moeten nemen over het toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus. "Zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom wil op de bestaande locatie van 't Ketrientje nieuwe zorgwoningen bouwen", zo staat in het online verzoekschrift te lezen. "De gemeente belemmert dit door het oude gebouw als een monument te zien. Hierdoor kan tanteLouise niet gaan bouwen." Inmiddels hebben enkele tientallen steunbetuigers de petitie ondertekend.

Betrokken inwoners

De online petitie is opgestart door een aantal  "betrokken inwoners van Bergen op Zoom en omgeving"; de ondertekeningen zijn deels aniniem en deels onder naam en toenaam. De indieners constateren "dat 200 jaar zorg in het centrum dreigt te verdwijnen" en stellen "dat de gemeente het belang van oude stenen zwaarder weegt dan dat van kwetsbare oude mensen." Ook vinden de ondertekenaars "dat men kansen voor de werkgelegenheid en levendigheid in de stad laat liggen." Verder constateren ze "dat de buurt verder verloedert, dat de monumentale kapel nog jaren verstopt blijft en dat alle plannen voor herontwikkeling sinds 2014 mislukt zijn."

Cuypersgenootschap

Donderdag werd bekend dat GBWP het Cuypersgenootschap, dat de monumentenstatus begin dit jaar heeft aangevraagd, op 25 juli heeft aangeschreven met het dringende verzoek de procedure te beëindigen. Het genootschap is dat echter niet van plan, zo heeft de secretaris aan Akkaya laten weten.