GBWP houdt vast aan rechtsgang tegen Doel

Coalitiepartij GBWP is teleurgesteld in het college van B&W, omdat deze afziet van juridische stappen tegen Doel. De lokale partij overweegt via een motie een rechtsgang af te dwingen. (Foto: Chris van Klinken)

BERGEN OP ZOOM / DOEL  – Gisteren werd bekend dat het college géén steun zal geven aan een actie om de kerncentrale Doel via de rechter te laten sluiten. Diverse politieke partijen, waaronder GBWP, en maatschappelijke organisaties hadden hierom gevraagd. "Voor ons gevoel komt het erop neer, dat u geen heil ziet in juridische stappen omdat dit de verhoudingen met België zou kunnen verstoren", schrijft GBWP-fractievoorzitter Evert Weys in een reactie aan het college. De kwestie is voor GBWP ook nog niet afgedaan: de fractie overweegt om via een motie in de gemeenteraad het college alsnog tot een rechtsgang te dwingen.

"Hoewel wij snappen dat dit soort overwegingen voor een hogere overheden een rol kunnen spelen, kunnen wij niet goed begrijpen dat u deze houding als college van de gemeente Bergen op Zoom aanneemt", stelt Weys. "Terwijl er aanzienlijke zorgen zijn over de veiligheid onder onze inwoners, en niet zonder reden." De verouderde centrale wordt geplaagd door een reeks van mankementen, waaronder haarscheurtjes. Tegen de eveneens omstreden kerncentrale van Thiange hebben gemeentes als Maastricht en Heerlen al procedures lopen. GBWP had gehoopt én verwacht dat het Bergse stadsbestuur dit voorbeeld zou volgen.

Motie

"Wij vinden dat een gemeente in eerste plaats moet handelen vanuit de zorg om de veiligheid van haar inwoners", merkt Weys op. "Onze fractie overweegt dan ook een motie voor te bereiden waarin we het college oproepen om een juridische procedure te starten." Maar eerst wil de partij nog een aantal openstaande vragen beantwoord zien.
 
Beroepstermijnen

Zo vraagt GBWP verduidelijking over de aanname waarom een rechtsgang op voorhand kansloos zou zijn. GBWP is daarvan niet overtuigd. Ondanks het gegeven dat een aantal wettelijke beroepstermijnen verlopen zou zijn, wil Weys weten welke mogelijkheden wél openstaan om procedures op te starten. Ook een andere overweging van het college om van een juridische procedure af te zien -namelijk het kostenaspect waar procederende gemeenten tegenaan lopen- roept bij GBWP vragen op. "Kunt u inzichtelijk maken welke kosten de gemeente Maastricht verwacht te maken met hun besluit om deel te nemen aan de juridische procedure?" Tenslotte vraagt GBWP welke actie de gemeente wil ondernemen naar aanleiding van het recente rapport van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Uit het onderzoek blijkt dat er grensoverschrijdende inspraak zou moeten komen, met invloed in de besluitvorming.