GBWP legt de bal bij het college van B&W, waar het boosheid bestuurder SOM en ABBO betreft

BERGEN OP ZOOM – Naar aanleiding van schriftelijke vragen over de vergoedingen die Leo Soffers, de directeur van West-Brabantse scholenkoepels Abbo en SOM, zou ontvangen is de betreffende bestuurder behoorlijk in zijn wiek geschoten. Hij heeft publiekelijk laten weten het de GBWP kwalijk te nemen dat zijn goede naam wordt aangetast. Het zou niet terecht zijn omdat de fractie van deze partij zich baseert op oude cijfers. Namens GBWP laat Evert Weys weten de boosheid te betreuren. Hij wijst daarbij wel naar het college van B&W, dat onduidelijkheid over de kwestie laat bestaan.

Gisteren berichtten we over een brief aan de college, waarin de GBWP zich uitsprak over het salaris dat Soffers zou krijgen volgens jaarcijfers. Dat ligt volgens het schrijven ruim €60.000,- boven de maximale CAO normering. De onderwijsdirecteur bestrijdt dat en zegt dat die cijfers niet actueel zijn. Hij beschuldigt GBWP ervan bewust met oude bedragen te komen.

Fractievoorzitter Ever Weys heeft een andere kijk op de zaak. Hij laat in een reactie aan KijkopBergenopZoom.nl weten dat zijn partij die vragen stelt omdat het college heeft ingestemd met het salaris in de jaarrekeningen 2013 en 2014. Ook 2015 is door B&W goedgekeurd, alleen die cijfers heeft de GBWP nog niet in kunnen zien omdat ze nog niet zijn verstrekt. Weys vertelt: "In de twee genoemde jaarrekeningen is het salaris aanzienlijk hoger dan de CAO norm. Wij snappen dan ook niet dat het college op onze eerdere vragen, over waarom ze hebben ingestemd met die jaarrekeningen, zegt dat dit terecht was. Als het inmiddels in 2015 wel in lijn is met de CAO dan is dat een goede zaak en zijn we daar blij mee."

Rol van het college

De fractievoorzitter geeft aan te snappen dat Soffers de aandacht niet leuk vindt. Vanwege de eerdere commotie over deze kwestie ziet zijn fractie het wel als haar verantwoordelijkheid om het college scherp te volgen bij haar toezichthoudende rol bij de jaarrekening. Weys kaatst de bal niet terug maar dóór, richting B&W: "Als onze vragen eerder afdoende waren beantwoord, dan was dit niet nodig geweest. Wij betreuren het dat Soffers woedend is op ons, maar benadrukken dat wij ons richten op de rol van het college in deze."