GBWP luidt noodklok over verloedering seniorenflats

Raadslid Dyana Rommens-Mathijssen van GBWP heeft signalen gekregen dat flats die bedoeld zijn voor senioren, nu toegewezen worden aan mensen met een gecombineerde psycho-sociale problematiek. En dat zorgt voor verloedering en gevoelens van  onveiligheid onder de flatbewoners, aldus de policita. (Foto: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – GBWP-raadslid Dyana Rommens-Mathijssen luidt de noodklok over de dreigende verloedering van seniorenflats in de wijk Warande-Oost. "Sinds enkele maanden bereiken ons als GBWP signalen van de bewoners van een aantal flats in de omgeving dat er steeds meer bewoners met diverse problematieken in de flats worden gehuisvest", aldus het raadslid. Bewoners zouden zich onveilig voelen door deze verloedering en verkeren in onzekerheid, zo schrijft de lokale politica vandaag in een brief aan het college van B&W. De brief is mede-ondertekend door fractievoorman Aydin Akkaya van GBWP.

Het huisvesten van bewoners met een gecombineerde psycho-sociale problematiek zou plaatsvinden zonder overleg, zo blijkt uit de brief. Ook zouden bewoners geen duidelijk antwoord krijgen op vragen waar ze moeten zijn als er problemen ontstaan."Er heerst als gevolg hiervan een toenemend gevoel van verloedering en onveiligheid bij de bewoners en zij zouden graag willen dat hier actie op wordt ondernomen", schrijven Rommens-Mathijssen en Akkaya. "Wij delen deze mening met hen, temeer daar de wijk Warande-Oost een op zichzelf mooie buurt is, die echter wel ook de nodige aandacht heeft gevraagd in de afgelopen jaren op het gebied van leefbaarheid."

Koerswijziging

De briefschrijvers van GBWP maken zich zorgen over de gevolgen van deze koerswijziging. "Wij vinden dat de bewoners recht hebben op uitleg, duidelijkheid over de extra begeleiding die er nodig is om dit proces in goede banen te leiden en dat ze een vast, goed bereikbaar, aanspreekpunt krijgen bij meldingen van overlast en/of onveiligheid." Rommens-Mathijssen en Akkaya roepen in hun brief het college op "om snel actie hierop te ondernemen". ZIj vragen het college of men bekend is met de sitiatie en of ze de opvatting van GBWP onderschrijft dat deze "dringend verbetering behoeft'.  Verder vragen de twee poiltici: "Kunt u aangeven welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot de begeleiding en melding? En welke actie gaat u oondernemen om de situatie te verbeteren en binnen welke termijn?" Rommens en Akkaya willen binnen dertig dagen een schriftelijke reactie van het college op hun brief en antwoord op de daarin gestelde vragen.