GBWP maakt zich zorgen over onderhoud Bergse historische panden

BERGEN OP ZOOM – Gaan particuliere pandeigenaren nog wel goed voor hun historische panden kunnen zorgen? Dat is een zorg die duo-burglid Marijke Helmons en fractievoorzitter Evert Weys namens GBWP uitspreken in een brief. Ze vragen het college van B en W of dit ook een gemeentelijk vraagstuk is.

De beeldbepalende historische en monumentale panden in Bergen op Zoom zijn voor 75 procent in bezit van particulieren, volgens GBWP. Omdat ‘Den Haag’ vanaf 2017 belastingaftrek voor onderhoud van een pand heeft afgeschaft, wordt het hebben en intact houden van onderhoudsgevoelige oude woningen er niet goedkoper op. Er komt een landelijke subsidie van 25 miljoen maar hoe mensen daarvoor in aanmerking komen is volgens GBWP nog onduidelijk. De partij vraagt zich zelfs af: “Krijgt degene die het hardste roept het meeste?”

Vakmanschap bewaren

In veel monumentale steden wordt al aan de bel getrokken vanwege de gang van zaken, meldt de brief. Ook Helmons en Weys denken dat het verstandig is om als gemeente bij Den Haag te melden dat Bergen op Zoom er niet gerust op is. GBWP wil voorkomen dat het onderhoud aan deze panden schrikbarend zal teruglopen en dat het mooie straatbeeld verdwijnt. Daarnaast is er de vrees dat de vakmensen in de restauratie hieronder gaan lijden en zo kennis en ervaring verdwijnen. De briefschrijvers roepen het college op om een duidelijk signaal af te geven richting de landelijke politiek en zich hard te maken voor het verkrijgen van subsidies voor het onderhoud van Bergse monumenten.

Foto: Hans-Jorg van Broekhoven