GBWP neemt het college op de korrel wegens Wittenhorst

BERGEN OP ZOOM – Na een lange periode van onzekerheid voor de voormalige gebruikers van de grote zaal van De Wittenhorst in Halsteren, was er dan toch eindelijk goed nieuws. Het college liet weten dat het dak er wordt vernieuwd. Toch is de GBWP nog niet héél blij. Fractievoorzitter Evert Weys en raadslid Paul Schut stellen kritische vragen aan het college.

Het Halsters ontmoetingscentrum heeft sinds 7 oktober 2016 geen grote zaal tot zijn beschikking, wegens ernstige mankementen aan het dak. Vele gebruikers en verenigingen zijn daarom gedurende een lange periode genoodzaakt geweest om een ander onderkomen te zoeken. De GBWP-fractie vindt dat de communicatie richting de gebruikers aangaande de voortgang en oplossing gedurende die hele periode wel erg mager was. Ook het feit dat het zo lang moest duren om die knoop omtrent herstel door te hakken bevalt de raadsleden helemaal niet, wat tevens geldt voor de keuze om alleen het dak te vernieuwen.

Stroperig traject

Weys en Schut willen weten hoe en waarom het zo liep, schrijven ze aan het college. De haalbaarheidsstudie was al begin juni 2017 gereed. Meerdere politieke partijen en gebruikers hebben laten weten dat er snel een goede oplossing diende te komen, maar daar kwam weinig reactie op. Laat staat actie. De teleurstelling dat het tot half december moest duren alvorens er een beslissing viel is groot. En dan moeten de werkzaamheden nog beginnen, waarvoor volgens de GBWP nog geen planning bekend is. Het is daardoor voor gebruikers en verenigingen nog steeds niet mogelijk om plannen te  maken.

Kortom, de GBWP wil dat er een datum bekend wordt wanneer de grote zaal weer beschikbaar is. Maar er zijn meer vragen waarop de fractie antwoord wil. Waarom werd de keuze over mogelijk herstel pas dik zes maanden na de haalbaarheidsstudie gemaakt? Hoe komt het dat hierover zo weinig werd gecommuniceerd met de gebruikers? En voor de nabije toekomst wil de fractie weten of er al een tijdplanning is, die ook wordt gedeeld met de mensen en organisatie die weer gebruik willen kunnen maken van de faciliteiten. Als laatste stellen Schut en Weys dat de ruimte wellicht gedurende de werkzaamheden al deels open kan. Ze vragen zich af of er ook naar die optie is gekeken.