GBWP roept college op: Kom met visie op huisvesting arbeidsmigranten

BERGEN OP ZOOM – Geregeld is er onrust omtrent de vestiging van arbeidsmigranten, ook in Bergen op Zoom. De beoogde joblodge in Gageldonk is er een actueel voorbeeld van. Namens GBWP roepen burgerlid Conny Korstanje en fractievoorzitter Aydin Akkaya het college op om helderheid te scheppen in hoe onze gemeente om wil gaan met dergelijke huisvesting.

GBWP wil het belang van de inzet van arbeidsmigranten niet bestrijden. Integendeel, Korstanje en Akkaya schrijven: “Voor onze economie hebben deze mensen hun nut bewezen. Zij werken veelal in moeilijk vervulbare vacatures.” Er is dus begrip bij de partij voor het vraag van de provincie om te zorgen dat er degelijke huisvesting is of komt. Met als belangrijke kanttekening van de fractie dat het wel moet gaan om mensen die ook in deze gemeente werkzaam zijn. Bergen op Zoom hoeft geen medewerkers te huisvesten die in andere gemeenten worden ingezet, stelt de partij.

Voorwaarden

Akkaya en Korstanje stellen een aantal voorwaarden aangaande het huisvesten van arbeidsmigranten. Enerzijds moeten het locaties en voorzieningen zijn die aansluiten bij de behoefte van deze arbeidskrachten, “met de hierbij passende voorzieningen en zonder arbeidsuitbuiting.” Anderzijds moet het niet leiden tot onwenselijke situaties in buurten of wijken. Omdat er niet echt richtlijnen zijn, is er iedere keer opnieuw veel onzekerheid, zowel bij omwonenden als bij ondernemers die zo’n joblodge willen beginnen. Daar dient verandering in te komen, vindt GBWP.

Duidelijkheid bieden

De partij doet wat suggesties die zouden kunnen leiden tot helder beleid. Het college zou bijvoorbeeld zelf locaties aan kunnen wijzen waar deze lodges en verwante voorzieningen kunnen komen. Dat scheelt zowel de investeerders en ondernemers als de ambtenaren veel tijd en uitzoekwerk.

Er bestaat al zoiets als een ‘Routekaart naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten’. Een prima leidraad, denken Korstanje en Akkaya. Ze wijzen op een innovatief wooncomplex met een modulaire opzet in Waalwijk, waar een wooncampus is gebouwd voor 400 arbeidsmigranten. De panden kunnen zeer eenvoudig andere bestemmingen krijgen, als de behoefte aan deze vorm van huisvesting ooit komt te vervallen. B en W wordt gevraagd om ook voor onze gemeente een visie op te stellen, die duidelijkheid geeft, tijd bespaart en onnodige onrust voorkomt. Wat GBWP betreft wordt de raad hierin betrokken en moeten ook inwoners niet worden vergeten.

Image by joko narimo from Pixabay