GBWP stelt onduidelijkheid over eigen bijdrage WMO aan de kaak

BERGEN OP ZOOM / BRABANTSE WAL – Raadslid Maarten van Eekelen heeft het college aangeschreven. Zijn fractie vindt dat er lokaal nog te veel onnodige onduidelijkheid heerst over de eigen WMO-bijdrage voor 2019. De GBWP wil dat er snel antwoorden komen.

Volgens van Eekelen worden meerdere fractieleden van zijn partij bij herhaling aangesproken door inwoners van de gemeente, die met vragen rondlopen met betrekking tot de eigen bijdrage inzake WMO voorzieningen. In met name landelijke media wordt al langer aandacht besteed aan het feit dat voor 2019 de eigen bijdrage voor iedereen op maximaal €17,50 is gesteld, maar lokaal zijn inwoners er nog helemaal niet over geïnformeerd.

Vreemd

De GBWP vindt die windstilte vreemd, meldt Van Eekelen: “Van onze lokale overheid hebben wij totaal niets vernomen over deze voor onze inwoners belangrijke informatie.” Daarom stelt hij nu vragen, in de hoop onrust weg te kunnen nemen; “Er is twijfel, is het waar of niet waar?” Het raadslid vindt dat inwoners van de gemeente Bergen op Zoom en Brabantse Wal hierover snel geïnformeerd moeten worden. “Het is nogal wat”, schrijft hij.

Financiële consequenties

Zijn fractie wil daarnaast weten van B en W of de gemeente voldoende gecompenseerd gaat worden door het Rijk, wanneer zou blijken dat het aantal aanvragen door deze ontwikkeling toeneemt. De mogelijke financiële consequenties zouden voor de raad inzichtelijk gemaakt moeten worden. De partij is bovendien benieuwd of hierover, al dan niet via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, al gecorrespondeerd is met de minister.

Stockfoto: Pixabay / Sabine van Erp