GBWP stelt vraagtekens bij faciliteren verenigingsleven

BERGEN OP ZOOM – Meerdere organisaties van evenementen hebben zich de afgelopen maanden gemeld met een klacht bij GBWP, over extra en onvoorziene kosten. Ze moeten ineens gaan betalen voor dranghekken, terwijl die voorheen beschikbaar werden gesteld door de gemeente.

Verenigingen en stichtingen die een event organiseren waarbij dranghekken nodig zijn, krijgen sinds enige tijd van de gemeente te horen dat ze die moeten huren via het Facilitair Bedrijf. Fractievoorzitter Evert Weys en raadslid Paul Schut wijzen het college schriftelijk op de ‘vervelende extra kostenpost’ die dit met zich meebrengt voor organisatoren.

Openbare veiligheid

Er is weinig begrip bij de GBWP’ers voor het feit dat middelen als deze door de gemeente niet meer gratis beschikbaar gesteld worden. Het gaat immers om openbare veiligheid in veel gevallen en er zijn risico’s aan verbonden als organisatoren gaan beknibbelen op maatregelen omdat het op de beschikbare budgetten drukt. Een snel belrondje leerde Weys en Schut dat buurgemeenten Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht dranghekken wel beschikbaar stellen aan verenigingen. Er wordt alleen borg gevraagd. Ook bleek, zo meldt GBWP, dat het voordeliger is om een verhuurbedrijf in te schakelen dan het Facilitair Bedrijf te laten leveren.

Tegenovergestelde

De fractie vindt dat op dit nieuwe beleid teruggekomen moet worden. Dranghekken dienen ook hier kosteloos beschikbaar te zijn voor evenementen van het verenigingsleven. De aanvraag ervan kan heel eenvoudig gekoppeld worden aan de benodigde vergunningen voor een event. Dat maakt het de organisatie zelfs makkelijker en past in de gedachte van GBWP dat de gemeente verenigingen juist moet stimuleren en steunen bij hun evenementen. Nu gebeurt het tegenovergestelde, stelt de brief.

Foto (Mireille Hoetelmans / KijkopBergenopZoom.nl): Bezoek van het Koningspaar aan Bergen op Zoom in 2016. Dranghekken maken vaak onderdeel uit van het bewaren van openbare orde en veiligheid.