GBWP uit zorgen over exacte bestemming terreinen Hemi en Zuneha

BERGEN OP ZOOM – Volgens raadslid Paul Schut is in Halsteren de nodige ophef omtrent de plannen voor zowel het voormalige Zuneha-terrein als de plaats waar Hemi ooit gevestigd was. Er is veel onduidelijk over de toekomstige bewoners en dat maakt dat nogal wat mensen zich zorgen maken. GBWP wil opheldering van het college.

Omwonenden maar ook een basisschool benaderden zijn fractie, schrijft Schut. Enerzijds is men blij dat er eindelijk wat gebeurt, anderzijds zorgt de onzekerheid over de exacte invulling voor nogal wat onrust. Eigenlijk is de vraag vrij concreet: wie komen er in de geplande studio’s te wonen? Tijdens een eerdere voorlichtingsbijeenkomst wilden vertegenwoordigers van de gemeente daar blijkbaar niet echt op ingaan.

Beoogde bewoners

Er is later door buurtbewoners opnieuw contact opgenomen met de gemeente en dezelfde vraag werd gesteld. Een duidelijk antwoord bleef echter uit. Nu roept de GBWP-fractie het college op alsnog nader uit te leggen wie de beoogde bewoners zijn van de 44 éénpersoonswoningen van 25 vierkante meter. Er is vooral vrees voor ‘teveel druk met sociale problematiek in een bepaalde buurt’, meldt de brief van het raadslid.

Veel omwonenden verwachten dat er mensen worden gehuisvest met sociale of psychische problematiek, dan wel nieuwkomers, statushouders of arbeidsmigranten. Als dit in evenredigheid gebeurt is er niets aan de hand – mits begeleid, meldt Schut namens de buurt. Het is echter helemaal niet duidelijk of er een gemeentelijke verdeelsleutel bestaat voor het onderbrengen van bepaalde doelgroepen in wijken. Door het gebrek aan informatie groeit de zorg bij zowel omwonenden als de basisschool, aldus GBWP. De partij roept daarom het college en gemeente op het stilzwijgen te doorbreken en duidelijkheid te scheppen over de plannen. Er moet breder en beter worden gecommuniceerd met de buurt.