GBWP vindt inrit parkeerplaats Dumphal gevaarlijk

BERGEN OP ZOOM – De Van Konijnenburgweg is een druk knooppunt van nogal wat wegen en in- en uitritten. Volgens een brief van GBWP’ers Marijke Helmons en Evert Weys is met name de toegang tot de parkeerplaats van de Bergse Dumphal een lastige. Ze stellen voor die af te sluiten en het bedrijf via de achterzijde bereikbaar te maken.

“De eerste inrit, links vanaf de stoplichten op de kruising met de Westersingel, leidt naar de Dumphal”, schrijven Helmons en Weys. “Auto’s die hier in willen rijden, moeten voorsorteren op de rijbaan vanuit de tegenovergestelde richting. Hierdoor ontstaan, zeker op spitsmomenten, gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties.”

'Overleg met eigenaar'

Het duoraadslid en de fractievoorzitter vragen zich af of de ontsluiting aan de achterzijde van het terrein als in- en uitrit kan worden gebruikt. “De toegangsweg loopt dan achter de woonboulevard en zo ontloop je gevaarlijke verkeersbewegingen ter hoogte van de stoplichten.” Ze vragen aan het college of hierover eens met de eigenaar van het terrein kan worden gesproken.

Foto: GBWP