GBWP vraagt college om brandveiligheid Bergse galerijflats te onderzoeken

Brandweerlieden aan het werk tijdens een brandoefening. GBWP-politica Marijke Helmons wil dat het college de brandveiligheid van de Bergse flats onder de loep neemt, na aanleiding van de ramp in Arnhem. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Burgerlid Marijke Helmons van GBWP maakt zich zorgen over de veiligheid van de galerijflats in Bergen op Zoom. Aanleiding is het drama tijdens de jaarwisseling in Arnhem waarbij twee leden van een gezin tijdens een brand om het leven kwamen. Helmons wil voorkomen dat een dergelijke situatie ook hier zou kunnen ontstaan. ZIj vraagt daarom het college van B&W om na te gaan of de vluchtwegen in de Bergse hoogbouwcomplexen nog wel op orde zijn en zonodig maatregelen te treffen. "Waarbij we in ieder geval kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben als gemeente", schrijft ze namens haar fractie in een brief. "De brand in De Goudbaard zit nog diep in onze herinnering."

Als brand uitbreekt op een galerij moeten de bewoners ervan via de trappen aan de zijkant van het gebouw altijd van hun eigen etage naar een andere kunnen, schrijft Helmons. "Zodat ze daarvandaan veilig het centrale trappenhuis kunnen bereiken. Dat is gecompartimenteerd, waardoor brand van de galerij nooit daarnaartoe kan overslaan." Andersom geldt volgens haar hetzelfde: "Op het moment dat brand uitbreekt in het trappenhuis kan die door de compartimentering nooit overslaan naar de galerijen waaraan de appartementen liggen."

Opnieuw tegen het licht houden

Daarom stelt Helmons namens haar fractie een aantal vragen aan het Bergse college van B&W: "Is het college bereid, samen met eigenaren, woningbouwverenigingen, het vluchtplan, brandveiligheid opnieuw te inventariseren en/of bij te stellen?" Ook vraagt zij zich af, of het bij de burger voldoende bekend is met de veiligheid en het vluchtplan bij een noodsituatie. "Zijn er preventieve maatregelen op dit moment richting de bewoners", zo vervolgt zij haar vragen. "Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?" Helmons wil binnen 30 dagen een schriftelijk antwoord van het college op haar brief.