GBWP wil betere aanpak armoede en huurachterstand

BERGEN OP ZOOM – Namens hun partij hebben raadsleden Betsy de Kock en Evert Weys de belangenhoudersvergadering van Stadlander bijgewoond. Daar vertelde bestuurder Ton Ringersma onder meer over een succesvolle wijze van armoedebestrijding die veel ellende voorkomt. De GBWP'ers willen weten waarom Bergen op Zoom daar nog niet aan mee doet.

Stadlander is met de gemeentes Woensdrecht en Steenbergen een preventieve samenwerking aangegaan. Dit zogeheten 'armoedepact' moet bijvoorbeeld huisuitzettingen voorkomen en blijkt te werken, werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. “Dit roept bij GBWP de vraag op waarom deze aanpak in de gemeente Bergen op Zoom niet is overgenomen”, schrijven De Kock en Weys.

Ellende en kosten voorkomen

Voorkomen blijft beter dan genezen, is de achterliggende gedachte van de aanpak. Zowel voor de betreffende gezinnen als de woningcorporatie, de gemeente en zelfs voor de samenleving. Het scheelt niet alleen veel persoonlijke ellende maar tevens heel veel kosten. Een uithuiszetting en de opvang die daarna geregeld moet worden voor mensen kosten de samenleving al snel een ton en niemand wordt er beter van. Als er tevens kinderen opgevangen dienen te worden vallen bedragen nog veel hoger uit. Bovendien is Bergen op Zoom helemaal niet ingesteld op dergelijke opvang.

De zorgen, ook lang voor een mogelijke huisuitzetting, hebben bovendien vaak een hele negatieve impact op mensen. Ze zijn vaker ziek, hebben meer fysieke problemen, raken vaker arbeidsongeschikt, krijgen last van psychische klachten die ook invloed hebben op hun relaties. In gezinnen met kinderen heeft dit vaak ook een negatieve uitwerking op hun gesteldheid. Dat alles zorgt weer voor nieuwe problemen en maatschappelijke kosten.

Impact

Volop redenen dus voor een gezamenlijke, preventieve aanpak. Hoe langer dat wordt uitgesteld, hoe hoger de schulden oplopen, hoe moeilijker het is om er nog uit te komen. De gevolgen zijn dan veel ingrijpender. Denk ook aan verlies van werk, sociale uitsluiting, zorgkosten en dergelijke.

Omdat de landelijke tendens is dat er juist steeds meer mensen in problematische schuldsituaties verkeren of dreigen te geraken, is de GBWP de mening toegedaan dat Bergen op Zoom eveneens zo'n 'armoedepact' met Stadlander moet sluiten. Tot nu toe beperkt preventie zich hier tot het inhouden van de huur bij mensen met een bijstandsuitkering maar dit betreft slechts een klein gedeelte van inwoners met problematische schulden. De fractie roept het college op zich uit te spreken over het idee om een dergelijke samenwerking aan te gaan.

Afbeelding: Pixabay / Alexander Stein