GBWP wil betere en meer aanpak drugsdumpingen

BERGEN OP ZOOM – Het aantal dumpingen door drugscriminelen neemt in dit deel van Nederland schrikbarend toe. Ook de wijze waarop het gebeurt krijgt steeds ernstigere vormen. De GBWP wil dat de gemeente, in samenwerking met de regio en Den Haag, veel meer gaat investeren in de bestrijding hiervan.

We vroegen cijfers op bij de politie en schrokken op de redactie van aangeleverde informatie. In de regio Zeeland – West-Brabant is dit jaar het aantal dumpingen nu al ruim dertig procent hoger dan de afgelopen twee jaar. In 2016 en 2017 ging het om 33 voorvallen per jaar. Voor 2018 stond de teller eind september al op 42. Tevens valt op dat het steeds vaker om hele brutale dumpingen gaat waarbij geregeld chemicaliën weglekken in de natuur. Het vormt soms zelfs een risico voor de volksgezondheid.

GBWP ziet nu kansen

Fractievoorzitter Evert Weys trekt namens GBWP aan de bel. Zijn partij vindt dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor de problematiek en te weinig budget ter beschikking stelt om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Nu besloten is om de geplande afschaffing van de dividendbelasting niet door te laten gaan en er daardoor bijna twee miljard in de staatskas beschikbaar is, zien Weys en zijn fractie nieuwe kansen. Ze roepen het college op om er, in samenwerking met de regio, op aan te dringen dat een serieus deel van dat geld wordt vrijgemaakt om dit deel van het drugsprobleem aan te pakken. De partij zou graag zo snel mogelijk een extra investering zien in handhaving, politie, recherche en justitiecapaciteit.

Voorbeeldfoto: Boswachter Erik de Jonge (Twitter)