GBWP wil meer aandacht voor bestrijding armoede bij kinderen

BERGEN OP ZOOM – Namens GBWP hebben duo-burgerlid Conny Korstanje en fractievoorzitter Evert Weys het college van B en W aangeschreven. Ze vragen aandacht voor kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die in armoede leven en opgroeien. Het rijk gaat extra budget beschikbaar stellen. De briefschrijvers willen weten hoe deze gemeente dit oppakt.

Uit berichtgeving van het Rijk blijkt, zo meldt het schrijven, dat er landelijk 100 miljoen euro beschikbaar komt om kinderen uit die kwetsbare groep zo veel mogelijk mee te laten doen in en aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Hiervan wordt 85 miljoen structureel beschikbaar gesteld aan gemeenten, op basis van het aantal kinderen dat binnen de criteria valt. Het moet er aan bij gaan dragen dat ook deze jeugd gezonder blijft, beter presteert en minder in de problemen komt.

Plan van aanpak

De gemeente Bergen op Zoom heeft volgens de gegevens van het CBS een armoedepercentage dat rond het landelijk gemiddelde ligt, schrijft GBWP. Dit houdt onder andere in dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede en dat hiervan slechts 44 procent deelneemt aan sport en verwante activiteiten. Bij de overige gezinnen is dat 72 procent. Korstanje en Weys roepen het college, en daarmee de gemeente, op dit door het Rijk per 1 januari beschikbaar gestelde geld doeltreffend en expliciet voor deze kinderen in te zetten. Tevens wil GBWP weten of er al een plan van aanpak ligt en hoe dit er dan uit ziet.

Bijzonder is dat de Bergse PvdA ongeveer tegelijk met een voorstel komt om armoede onder kinderen aan te pakken.