GBWP wil meer evenredige aandacht voor evenementen in de dorpen

LEPELSTRAAT / HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – Namens hun partij hebben fractievoorzitter Evert Weys en raadslid Paul Schut een brief gestuurd namens teleurgestelde mensen in de dorpskernen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan evenementen in Halsteren en Lepelstraat is de klacht, en die is niet nieuw.

De brief van GBWP richt zich op de communicatie van Aangenaam Bergen op Zoom, het citymarketingplatform van de gemeente. De pijn zit ‘m met name in de promotie die via de driehoeksborden wordt gecommuniceerd. “Het lijkt er op dat er op die borden bijna alleen maar aandacht is voor de evenementen die plaatsvinden in Bergen op Zoom en veel minder voor die in Halsteren en Lepelstraat”, aldus Weys en Schut.

Niet nieuw

Als voorbeeld sturen de GBWP’ers een foto mee van een recent bord, dat evenementen als de Halsterse Braderie en de Lepelstraatse Amerikanendag overslaat. Volgens de raadsleden geen nieuw fenomeen, er zijn door hun partij in 2015 ook al vragen over gesteld. Toen was door het college verbetering beloofd maar daar merken de organisatoren van activiteiten in Halsteren en Lepelstraat weinig van, stelt de brief die vandaag is verstuurd. Ze doelen daarmee niet alleen op deze borden maar ook op de gemeentelijke evenementenkalender.

Eén gemeente

Er lijkt een beeld van willekeur te ontstaan, vindt de fractie; “Dat vinden we een slecht signaal naar onze eigen lokale verenigingen en vrijwilligers die mooie evenementen organiseren zonder dat ze daar ook maar subsidie voor krijgen.”  Het draagt bij aan een tegenstelling tussen stad en dorpen en dat moet voorkomen worden, stellen de briefschrijvers; “GBWP is van mening dat Bergen op Zoom één gemeente is met stad, dorpen, kernen en wijken. En dat dat in het communicatiebeleid ook zeker zo naar voren moet komen.” Het college wordt om uitleg en alsnog de beloofde verbetering gevraagd.

Foto: GBWP