GBWP wil onderzoek naar trillingschade

BERGEN OP ZOOM – GBWP wil dat in Bergen op Zoom een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar woningschades door trillingen van voorbij denderende goederentreinen.  Zo zouden inwoners hun schade kunnen claimen bij het Rijk en afdwingen dat er passende maatregelen worden genomen. Dat schrijft raadslid Betsy de Kock in een brief aan het college van B&W. Zij verwijst daarbij naar soortgelijke onderzoeken langs het spoor in Roosendaal, Moerdijk en Halderberge. Daarbij zou aantoonbare schade zijn geconstateerd bij woningen op korte afstand van het spoor.

Inmiddels heeft de burgemeester van Moerdijk dat aangegeven dat hij de Minister verantwoordelijk houdt voor het vergoeden van de schade aan huizen die ontstaat als gevolg van de trillingen, aldus het raadslid.

Parallelweg

"GBWP is van mening dat, in het kader van de problemen rondom het goederenvervoer en de gevolgen daarvan voor de bewoners van onder andere de Parallelweg, het goed is als het college van de gemeente Bergen op Zoom ook een dergelijk onderzoek uit zou laten voeren", zo schrijft De Kock in haar brief. "Dit kan de ongerustheid van de Bergse bewoners aantonen en zo tot een adequate aanpak van de klachten komen." Prorail heeft volgens de GBWP-politica "in relatie tot de klachten van deze bewoners aangegeven dat er geen methode is om trillingen te meten". Het artikel over de problemen in onze buurgemeenten bewijst volgens haar het tegendeel.