GBWP wil openbaar raadsdebat over caravankwestie

Fractievoorzitters Aydin Akkaya (GBWP) en Rian Govers (VVD) zijn coalitiegenoten maar lijken in de caravankwestie nu lijnrecht tegenover elkaar te staan. GBWP eist een open raadsdebat over de caravanstalling van Govers' bedrijf. (Tekst en illustratie: Han Verbeem / KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM – De fractie van de grootste coalitiepartij, GBWP, wil dat het integriteitsonderzoek naar het handelen van VVD-raadslid Rian Govers in openbaarheid wordt besproken tijdens een komende gemeenteraadsvergadering. Dat bevestigt GBWP-fractieleider Aydin Akkaya. Het is echter nog de vraag of die openbare bespreking wel mogelijk is. De verordening van de Bergse gemeenteraad zou namelijk bepalen, dat kwesties die integriteit en het persoonlijk handelen van raadsleden en collegeleden aangaan in beslotenheid behandeld dienen te worden.

Tijdens de zomerperiode heeft burgemeester Frank Petter een onderzoek laten uitvoeren naar een caravanstalling op het agrarisch bedrijf van Govers. Het stallen van caravans is weliswaar toegestaan als neventak maar de stalling bleek echter zonder de benodigde omgevingsvergunning te zijn ingericht. Govers heeft in een brief aan de Bergse gemeenteraad daarvoor haar excuses aangeboden. Het onderzoek zou hebben aangetoond dat er geen sprake is geweest van opzet of bewust nalatig handelen van het raadslid. Want de procedurele fout is niet alleen aan Govers zelf maar ook aan de behandelende ambtenaren en de verantwoordelijk wethouder ontgaan. Daarmee is voor de VVD de kwestie afgehandeld en kan Govers haar functie als fractievoorzitter hervatten. 

'Geen achterkamertjes'

Voor GBWP is de kous hiermee echter nog niet af. Fractieleider Akkaya heeft naar zijn zeggen "nog enkele vragen openstaan die niet beantwoord zijn in het onderzoek" en die wil hij in de openbaarheid bespreken "zonder achterkamertjes". Een raaddebat in beslotenheid is voor hem niet aan de orde. De mogelijkheid dat de raadsverordening deze openlijke behandeling niet zou toestaan, komt voor hem echter als een verrassing. "U overvalt ons hiermee", zo reageert hij desgevraagd. Om het onderwerp te kunnen agenderen heeft GBWP in elk geval de steun van meerdere raadsfracties nodig en vermoedelijk zal daarvoor een extra raadsvergadering uitgeschreven moeten worden. De al geplande vergadering van 10 oktober komt namelijk te vervallen en de eerstkomende raad nadien is de begrotingsbehandeling van november.

Taak van het Presidium

De fractie van de VVD zegt via de media op de hoogte te zijn van het besluit van coalitiegenoot GWBP en dat noemt Govers 'jammer en veelzeggend'. Over de voorgestelde raadsbehandeling zegt ze dat dit aan het Presidium is, dat uiteindelijk gaat over de agenda van de raad. "We wachten het besluit met belangstelling af."

Aanvulling

De raadsgriffie laat weten, dat de in 2017 vastgestelde integriteitscode de gemeenteraad de mogelijkheid biedt om integriteitskwesties openlijk te kunnen bespreken. "Het door de burgemeester uitgevoerde onderzoek is aan de raad aangeboden en het staat de raad vrij om over dat rapport een debat te voeren", aldus raadsgriffier Kees Terstappen. Daarmee zou een eventuele openlijke behandeling van het onderzoeksrapport, op basis van de integriteitscode, volgens hem wel mogelijk kunnen zijn.