GBWP wil senioren met eigen adviesraad weer meer stem geven

BERGEN OP ZOOM – GBWP fractievoorzitter Evert Weys schrijft aan het college van B en W dat zijn partij merkt dat ouderen te weinig het gevoel hebben dat politiek en bestuurlijk ze worden gehoord. Hij pleit voor het opnieuw invoeren van een Senioren Advies Raad.

Enkele jaren terug heeft de gemeenteraad besloten om de verschillende adviesraden die de stad rijk was onder te brengen in één nieuw initiatief. Communiceren moest efficiënter gebeuren en dus werd er een algemeen burgerpanel in het leven geroepen. Inmiddels is gebleken, zo meldt GBWP althans, dat veel ouderen de aansluiting met en het invloed op het beleid van de gemeente zijn kwijtgeraakt.

Lastig en eenzijdig communiceren

Het huidige burgerpanel is vooral een digitale aangelegenheid, met veelal enquêtes en hoogstens op het laatst de optie om een korte toelichting of opmerking in te vullen. Volgens fractievoorzitter Weys vinden ouderen die wijze van communiceren lastig en eenzijdig. Er is behoefte aan een adviesraad die gevraagd en ongevraagd een mening kan geven over zaken die de doelgroep aangaan.

GBWP geeft in de brief grif toe toentertijd te hebben ingestemd met het afschaffen van aparte adviesraden, maar 'met de kennis van nu' vindt de fractie het een goed idee om in ieder geval ouderen weer meer een stem te geven dan nu het geval is. Namens zijn partij vraagt Weys of het college bereid is zo'n Senioren Advies Raad nieuw leven in te blazen.