GBWP wil Wittenhorst behouden als ‘huiskamer van Halsteren’

HALSTEREN – GBWP-raadslid Maarten van Eekelen is bezorgd over de toekomst van het Halsterse wijkcentrum De Wittenhorst. Momenteel zoekt het college via een aanbestedingsprocedure naar nieuwe mogelijkheden om De Wittenhorst te expoiteren. Zijn raadsfractie wil dat het gebouw behouden bljft als 'huiskamer van Halsteren', als ontmoetingscentrum voor bewoners en verenigingen. "Inwoners van Halsteren en Lepelstraat stellen ons hierover vragen en uiten daarbij hun ongerustheid", schrijft het lokale raadslid aan het college van B&W. "GBWP vindt het dan ook van het grootste belang dat deze inwoners uitvoering worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en dat ze ook intensief worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming."

Het huidige gebouw dateert uit de jaren '70 in wat toen nog de zelfstandige gemeente Halsteren was. "Veel verenigingen hebben hier hun domicilie gevonden", schrijft Van Eekelen. Zowel ouderen als jongeren kregen hier een eigen plek. "De afgelopen jaren is er volgens de Halsterenaren een solide beheer gevoerd met goede bezoekersaantallen en ruimte voor allerlei initiatieven waar de inwoners hun voordeel mee kunnen
doen. Ook de bezetting van de diverse ruimtes is prima."

Ander beheer

Het college heeft aangegeven te onderzoeken of het beheer ook anders kan in de toekomst en dat is voor veel Halsternaren reden voor zorg, constateert de GBWP-politicus. "De Wittenhorst is voor de Halsterse gemeenschap indertijd verbouwd en daarom willen Halsterenaren daar ook heel direct in gekend worden en wil men ook betrokken worden bij de uiteindelijke besluitvorming."

Raadsbesluit uit 2011

Wat GBWP betreft is het raadsbesluit van september 2011 nog steeds van kracht zolang er geen ander besluit is genomen, zo merkt Van Eekelen op. Die opdracht is: "Uiteindelijk uitkomen op vier multifunctionele wijkaccommodaties bekostigd met gemeentelijke subsidies." Namelijk De Wittenhorst, Antonius Abt, Gageldonk-West en Fort-Zeekant.

Helderheid

Voor de overige wijkaccommodaties heeft de gemeente een inspanningsverplichting om alternatieve locaties te zoeken voor de wijkfunctie en ontmoetingsplek. "Voor GBWP moet er helderheid komen over de vraag hoe de stappen die het college nu neemt, zich verhouden met het genomen raadsbesluit van 2011."

Fotobijschrift: De gemeente kijkt naar andere vormen van beheer voor De Wittenhorst. Dat leidt tot bezorgdheid bij de Halsterse bevolking, aldus GBWP-raadslid Maarten van Eekelen (Foto: gemeente Bergen op Zoom)