Geen appartementen maar 14 vrijstaande woningen aan Schansbaan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Wouweseweg-Schansbaan maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan ‘De Schans 2013’ en is gelegen tussen de wegen Wouwseweg, Kapitein Lentingsingel, Kapiten Frensstraat en de Schansbaan in Halsteren. (Illustratie: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Wouwseweg-Schansbaan' in procedure te brengen voor de realisatie van 14 vrijstaande, grondgebonden woningen. Eerder waren hier 14 appartementen voorzien maar de woningbehoefte is inmiddels veranderd – aldus het college. Het plan zal ter beoordeling aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zo heeft het college woensdag laten weten. Het ontwerp ligt na publicatie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De woningen komen in het deelplan De Schans, 5e Fase. In het zuidelijke deel van dit deelgebied staan al vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. Op een drietal locaties binnen het gebied zijn zogeheten 'dorpsvilla's' (appartementengebouwen) geprojecteerd. Eén van deze dorpsvilla's is al gerealiseerd. Deze ligt in het noordwestelijke punt van dit deelgebied. Het appartementengebouw in het zuidoosten van dit deelgebied zal niet worden ontwikkeld. In plaats van 14 appartementen worden er 14 vrijstaande, grondgebonden woningen ontwikkeld. Daarmee wordt volgens de gemeente "enerzijds een nieuwe invulling nagestreefd van gronden die al geruime tijd braak liggen, anderzijds wordt ingespeeld op de actuele woonbehoefte."

Inspreken

Voor het plan is geen MER (Milieu Effect Rapportage) nodig, zo laat het college van B&W woensdag weten.Het college van burgemeester en wethouders heeft tevens besloten om de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage te leggen. Donderdag 29 november is er een Beeldvormingsvergadering in de gemeenteraad, waarbij belanghebbenden kunnen inspreken op het ontwerpbestemmingsplan. Sprekers dienen zich vóóraf bij de griffie te melden.