Geen geld voor reconstructie kruispunt, Lijst Linssen stomverbaasd

BERGEN OP ZOOM – Enkele weken terug herinnerde raadslid Sander Siebelink de gemeente en het college aan eerdere toezeggingen betreffende de kruising Jacob Obrechtlaan – Erasmuslaan. Die zou nog dit jaar worden aangepakt. Nu blijkt echter dat er geen budget voor is op korte termijn.

In een schriftelijke herinnering vroeg Siebelink namens Lijst Linssen onder meer aan het college wanneer de gedetailleerde uitvoering van de planning bekend zou zijn. Daar is dus voorlopig geen sprake van, is het antwoord. Vooralsnog is er geen budget voor de uitvoering beschikbaar en kunnen alleen wat voorbereidende, waarschijnlijk interne, werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ook niet in 2019

De op 12 maart in een startbijeenkomst opgehaalde ideeën van onder meer omwonenden en nabij gelegen bedrijven en instellingen worden in die voorbereidingen besproken en mogelijk verwerkt. Er is voor het daadwerkelijk aanpakken van de kruising nog geen zogeheten uitvoeringskrediet. Dus als dat eerste ontwerp klaar is, kant het nog even duren voordat er meer gebeurt. Het hangt af van beschikbare budgetten, laat wethouder Patrick van der Velden weten: “De beschikbare middelen zijn immers beperkt.” Hij meldt ook dat het plan “niet binnen de financiële kaders van 2019 past” en verwijst naar de raadsbijeenkomst van 13 november, waarin de begroting besproken wordt.

Lang traject

Op dit moment vindt de gemeente het concreter maken van de plannen, na de eerste ontwerpschets, niet zinnig. Dit wordt pas opgepakt als er financiën voor uitvoering beschikbaar zijn. Dan zullen, na nadere gesprekken met belanghebbenden en een definitief bestek, ook nog een aanbestedingsprocedure en uitvoeringsplanning volgen. Dus zelfs als er wel budget beschikbaar was of komt, gaat het nog heel wat tijd kosten alvorens er werkelijk sprake van uitvoerende werkzaamheden zou zijn.

“Verbazingwekkend”, noemt Siebelink de gang van zaken. “Lijst Linssen gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om daar alsnog geld voor te reserveren.” Er volgt dus nog een voorstel van de partij.

Lees ook: