Geen ’ton van Ton’ meer voor Sterck maar gemeentelijke bijdragen in goed overleg

BERGEN OP ZOOM – In februari gaat ondernemersvereniging Sterck een meting houden onder de binnenstadondernemers omtrent het opnieuw instellen van een Bedrijveninvesteringszone. Wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden laten weten dat de gemeente daar graag aan meewerkt maar dat er aan bijdragen wel anders gaat verlopen.

Het bestuur van de verenigde binnenstadondernemers wil het ondernemersfonds graag behouden. De Experimentenwet van vier jaar geleden is inmiddels uitgegroeid tot een vaste wet en daar wil Sterck mee verder. Om dat te kunnen is een nieuwe meting onder de in het centrum gevestigde ondernemers verplicht. Daaraan moet minimaal de helft van de hier gevestigde bedrijven meedoen en tweederde dient voor de invoering ervan te stemmen. Het college werkt er opnieuw graag aan mee maar wil wel anders omgaan met de gemeentelijke bijdragen.

Prestatieafspraken en cofinanciering

Ruim vier jaar geleden beloofde wethouder Ton Linssen jaarlijks 100.000 euro als de ondernemers minimaal dit bedrag zelf ook bijeen brachten. Dat gaat voortaan anders. Wethouder Patrick van der Velden: "We willen vooral samen bekijken naar wederzijdse verwachtingen en naar waar we als gemeente geld voor over hebben. Daar horen ook prestatieafspraken bij wat ons betreft. Daarnaast moeten financiële bijdragen meer als cofinanciering worden gezien. We gaan per keer bekijken of we meebetalen een goed idee vinden en wat ons aandeel dan kan zijn in de kosten." Hij wijst op het feit dat de spreekwoordelijke 'ton' als bedrag al lang niet meer werd besteed. Het was dit jaar 75.000 euro.

De gemeente wil zeker blijven bijdragen aan economische ontwikkeling, promotie, leefbaarheid en veiligheid maar in goed overleg en natuurlijk met de voorlopige kanttekening dat de stemronde van februari 2016 positief moet uitvallen.