‘Geld heeft de gemeente niet maar de historische rijkdom is onmetelijk’

Tekst: Han Verbeem. Foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM – De Bergse militaire geschiedenis zit diep verborgen onder de grond. Met de vestingvisie wil het college de 'verborgen vesting' weer zichtbaar en beleefbaar maken. Na de presentatie in de raadszaal van vorige week, geven dinsdagavond de raadsfracties ook hún visie op het beleidsdocument. Naast de vele complimenten wordt het enthousiasme enigszins gematigd, want voor de uitvoering is geen geld. "De begroting staat er al niet te best voor en deze wordt er zeker niet beter op", zo verwoordt Piet Roosendaal (GBWP) de zorgen. De Halsterse politicus merkt terloops op dat de vesting in de stad Bergen op Zoom misschien onzichtbaar mag zijn; maar in Halsteren is de vestinglinie van De Roovere méér zichtbaar dan ooit tevoren. "En deze trekt jaarlijks vele tienduizenden bezoekers.

Het is vooral balanceren tussen ambitie en realisme, bevestigt wethouder Evert Weijs. "We moeten op een economisch verantwoorde manier ons vestingbezit in de toekomst benutten." Dat betekent: doorrekenen van economische modellen en het ontwikkelen van businescases: "Kijken wie er met ons mee wil ontwikkelen. Zo kunnen we inhoud geven aan onze vrijetijdseconomie."

Documenteren en inventariseren

Commissielid Frank Lemmens (GroenLinks) onderschrijft het belang van het goed documenteren en inventarisen van het vestingverleden. "Het verhaal van de vesting moet doorgegeven worden aan nieuwe generaties. Raadslid Joey van Aken (PvdA) noemt de vestingvisie 'een mooi document', maar het moet niet bij plannen alleen blijven. "We kijken ook met belangstelling naar de uitvoering. Kunnen er dan straks wél Molenfeesten plaatsvinden bij Fort Roovere? Moeten we entreegelden gaan vragen voor de vestingwerken?" Daarnaast roept ook hij op tot enig realiteitsbesef. "We zitten als gemeente in een lastige schuldenpositie."

Onderzoek

Jim Bernaards (VVD): "De eerste stap is: inventariseren en waarderen. De afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar de ondergrondse vesting." Bernaards vraagt zich wel af of de resterende stukjes ondergrondse Bergse geschiedenis opgenomen kunnen worden in de vrijetijdseconomie. "Daar mag kunst en cultuur ook bijzitten." Hij vindt dat er meer subsidies moeten worden binnengehaald vanuit de provincie, het Rijk en zelfs Europa. "Zo kunnen we, samen met de cultuurorganisaties, alles uit de historische relicten halen wat mogelijk is." Verder mist de VVD'er "een stukje communicatie naar de bewoners, zodat de pandeigenaren weten wat er onder de grond zit." Toine van Steenpaal (Lijst Linssen) is blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de bescherming van de inmiddels ondergronds verdwenen vestingwerken. "Er is al zoveel moois verdwenen". Hij noemt het een 'mooi plan' van het college en hij doet de oproep: "Ga vooral zo door!"

Ondergrondse rijkdom

Ton van Dorst (Steunpunt BoZ) vindt ook dat Bergen op Zoom de vesting inderdaad méér moet inzetten voor de regionale vrijetijdseconomie. "Het is een ondergrondse rijkdom". Maar geld om de werken zichtbaar te maken is er niet; "Vooralsnog moeten we de tijd en energie besteden aan het beschermen van ondergrondse resten." De gemeente moet daarbij samen met projectontwikkelaars kijken "wat mogelijk is en wat niet." Wel is hij terughoudend met het vissen naar subsidies en externe financiers. "We moeten de vesting niet te grabbel gooien voor de eerste de beste zak geld die beschikbaar is. Geld heeft de gemeente niet, maar de rijkdom is onmetelijk."

Geld reserveren

Meer fracties complimenteren het college met het beleidsstuk. Ook het CDA pleit voor enige terughoudendheid wat de kosten betreft. "Want beheer, onderhoud, exploitatie, communicatie en promotie kosten geld." Jac Bakx stelt voor een aparte reservering in de begroting aan te brengen. Daarnaast mist de partij de link naar het onderwijs.

GroenLinks noemt het een 'richtinggevend document' voor de wijze hoe de gemeente moet omgaan met het bouwkundig erfgoed. Frank Lemmens vraagt zich namens de partij wel af wanneer er een gebruiksvisie komt voor inmiddels herstelde vestingwerken zoals de Waterschans. Uiteindelijk stemmen alle fracties, ook na de geruststellende woorden van de wethouder over de kostenbeheersing, ermee in om het raadsvoorstel als hamerstuk vast te stellen tijdens de komende gemeenteraadsvergadering.