Geluidsoverlast evenementen aan banden leggen

BERGEN OP ZOOM – In de commissie van woensdagavond kwamen bij de rondvraag nog wat ingezonden stukken ter sprake, onder meer over de gehanteerde geluidsnormeringen bij evenementen. Vooral de handhaving daarop laat te wensen over, gaven GBWP en GroenLinks aan.

Fractievoorzitter Aydin Akkaya sprak over geluidsoverlast, veroorzaakt door evenementen, waarvoor wel regels gelden maar waar organisatoren niet aan gehouden worden. En dat is vreemd, aldus de GBWP-fractie, want waar zijn ze dan voor? Namens GroenLinks ging voorman Peter van den Ouden er nog veel steviger in. “Wij willen meer aandacht voor dit soort overlast”, meldde hij. Zijn fractie vindt het hoog tijd dat de raad hierover eens uitgebreid in gesprek gaat. De conclusies die daaruit voortkomen moeten een spijkerhard onderdeel worden van het nieuwe evenementenbeleid.

Decibels

Wethouder Patrick van der Velden legde uit hoe de gang van zaken nu verloopt. Er wordt aan organisatoren van evenementen een vergunning gegeven en daarin zijn duidelijke spelregels opgenomen, onder meer over het aantal decibels dat er mag worden geproduceerd. Hij verwees naar wat commotie die afgelopen weekend ontstond nadat buurtbewoners meermaals klaagden over het geluid van de Foodstoet, op stadspark Kijk in de Pot.

Metingen van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant moeten nog officieel binnenkomen maar er lijken inderdaad afspraken over het volume niet te zijn aangehouden. “We moeten gaan kijken hoe we hier voortaan beter mee omgaan”, zegde de bestuurder toe. “Aan er achteraf organisatoren op aanspreken hebben de omwonenden niets. ” Die aanpak moet anders, beloofde hij namens het college. Als voorbeeld van dat het wél kan, kwam ondernemer Frank Vale ter sprake, die sinds enige jaren de kermis organiseert. Daar worden geen afspraken over geluidsgrenzen overschreden aldus de wethouder, die zijn reactie afsloot met: “We moeten als gemeente die verantwoording niet overnemen van een organisatie.”

Uitgebreide discussieq

GroenLinks-fractievoorzitter Van den Ouden was nog niet helemaal tevreden met die reactie. “Er is al meermaals toegezegd dat we het hier als raad over gaan hebben”, zei hij. Zijn partij wil een uitgebreide discussie over zaken als duurzaamheid en geluidsoverlast bij evenementen. En die moet tot regels leiden die gehandhaafd worden. “Ik wil een toezegging van het college dat er nu werk van wordt gemaakt”, klonk het doordringend. Met zo veel woorden kwam die er niet. Wel gaf Van der Velden nog aan dat er bij het college en de gemeente al aandacht is voor de problematiek.

Afbeelding: Pete Linforth / Pixabay