Geluidswal langs A4 opgehoogd met scherm van drie meter

Volgens wethouder Van der Velden komt het scherm bovenop de drie bestaande geluidswallen, tussen het Bravisziekenhuis en knooppunt Zoomland. In een enkel geval is een ophoging van twee meter voldoende, zo blijkt uit de bovenstaande planschetsen. (Tekst: Han Verbeem, illustraties: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – De geluidswallen langs de A58/A4 worden opgehoogd met een extra geluidsscherm van drie meter hoog. Dat is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte en extra geluidsoverlast, zo laat wethouder Patrick van der Velden weten. "Onlangs heeft Rijkswaterstaat metingen uitgevoerd en daarbij is gebleken dat er extra maatregelen nodig zijn", aldus Van der Velden. De schermen worden begin volgend jaar geplaatst.

De schermen komen te staan op de bestaande geluidswal, tussen de afslag Bergen op Zoom-Zuid en het verkeersknooppunt bij Philip Morris. Sinds het doortrekken van de A4 is het snelwegverkeer enorm toegenomen, omdat het een belangrijke noord-zuidverbinding betreft. In de regio wordt met zorg gekeken naar de toename en er zou zelfs een verkeersinfarct kunnen dreigen. "Ook vanuit de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland wordt bij de minister aangedrongen om de snelweg te verbreden naar zesbaans". Het kan echter 'nog jaren duren voor het zover is', merkt de lokale bewindsman tegelijkertijd op.

Geluidsoverlast Borgvliet

Ook aan de zuidkant van Bergen op Zoom ervaren inwoners in toenemende mate last van geluidshinder door de snelweg. Zo hebben bewoners van Nieuw-Borgvliet aangedrongen op geluidswerende maatregelen langs het Dal van de Molenbeek. Volgens Van der Velden is dat nu niet aan de orde. "De aandacht richt zich nu op het deel van de A4 langs stedelijk gebied", zo stelt hij.