Gemeente belooft snel herstel hoofdriool Zeekraal

BERGEN OP ZOOM – Bewoners van de Zeekraal, op de Bergse Plaat, ondervinden al jarenlang ellende met de riolering. De problemen zouden al ontstaan zijn bij de aanleg van de straat, twintig jaar geleden. Regelmatig is er last van verstoppingen en verzakkingen van de buizen. Dat is binnenkort verleden tijd, zo belooft de gemeente. "Het hoofdriool wordt op korte termijn aangepakt."

"Het probleem in het riool, dat geconstateerd is bij de verstopping, heeft te maken met het plaatselijk verzakken van het hoofdriool", aldus woordvoerder Marije Romijn van de gemeente.  "Alvorens dit probleem aan te pakken is het noodzakelijk verder onderzoek te doen naar de aard en omvang van dit euvel. Zodra hier meer inzicht in bestaat zal worden bezien op welke wijze hier maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Zodra meer bekend is zullen ook de bewoners op de hoogte worden gesteld van de bevindingen en de eventuele vervolgacties."

Kosten vergoed na tussenkomst KijkopBergenopZoom.nl

Al vóór de feestdagen hadden buurtbewoners geklaagd bij het stadskantoor. Na de zoveelste rioolverstopping kwam de gemeentelijke dienst in in het najaar langs om de boel te ontstoppen en presenteerde de betreffende huishoudens vervolgens een gepeperde rekening van 144,60 euro. "Dat is toch heel veel geld voor mij", vertelde één van hen. Nadat de redactie van KijkopBergenopZoom.nl afgelopen donderdag contact had opgenomen met de gemeente, werd het bedrag alsnog snel overgemaakt. "Er was een foutje gemaakt", zo vertelde een bewoonster de dag erna. En, zo is haar toegezegd: "Het hoofdriool wordt op korte termijn aangepakt." Inderdaad kwam de gemeente vandaag met een verklaring. "Op basis van deze bevinding wordt het betaalde tarief voor het verhelpen van de verstopping geretourneerd. Helaas is door samenloop van omstandigheden in een vakantieperiode de retourbetaling te lang blijven liggen", aldus de woordvoerdster van de gemeente.