Gemeente Bergen op Zoom plaatst drie insectenhotels in Meilust

BERGEN OP ZOOM – Gemeente Bergen op Zoom wil samen met bewoners, Natuurpodium en scholieren aan de slag om de wijk Meilust bij-vriendelijker te maken. Daarom zijn drie insectenhotels geplaatst bij de ‘Kleine Melanen’ en in het ‘Oscar van Hemelpark’.

In het voorjaar zullen bij deze hotels bloemenvelden worden ingezaaid waardoor bij de nestelplek voor de bijen er voor hen ook voedsel komt. Ook zal de mobiele tentoonstelling ‘Bij & Supermarkt’ de wijk bezoeken. Deze tentoonstelling is samengesteld door Natuurpodium in opdracht van ‘Het Bijenlandschap’.
De plaatsing van de drie bijenhotels vormt onderdeel van het project “Natuur in de Wijk” dat door de Provincie Noord-Brabant wordt mogelijk gemaakt en wordt uitgevoerd door Orbis en Bijenhotelkopen.nl.

Vanwege de toegenomen Corona-besmettingen en verscherpte maatregelen is de plaatsing zonder officiële opening gedaan. Op de bijenhotels komt een QR-code, die een link vormt naar meer informatie.